zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Sage Symfonia ERP z możliwością generowania plików JPK już jest!

03.06.2016


Od 3 czerwca 2016 roku dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1, która pozwala wygenerować pliki JPK.

Poniżej zmiany jakie wprowadziliśmy do poszczególnych modułów:


1. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 • ksiąg rachunkowych,
 • rejestrów VAT
 • wyciągów bankowych

Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.

Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).


2. Sage Symfonia ERP Handel

Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego

 • Faktur sprzedaży
 • Faktur zakupu
 • Dokumentów magazynowych

Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Zakup, Magazyn

Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych


3. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.

Kalendarz firmy na rok 2017:

 • Ustawiono święta na rok 2017

Wartości danych kadrowych na rok 2016

 • Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%

4. W kolejnym wydaniu Sage Symfonia ERP zostanie zrealizowane

W związku z późnym opublikowaniem szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Finansów, dotyczących sposobu przygotowania poszczególnych plików JPK a także brakiem niektórych informacji, uzupełnimy w kolejnym wydaniu:

Wysyłanie do JPK_FA:

 • faktur VAT RR
 • faktur ze stawką NP (odwrotne obciążenie i pozostałe)

JPK_WB – Wyciąg Bankowy:

 • Pobieranie salda początkowego Wyciągu Bankowego wynikającego z rozrachunków
 • Ignorowanie zapisów przeszacowań walut na Wyciągu Bankowym i innych, które mają nie być uwzględniane przy eksporcie JPK bo nie są operacjami z wyciągu

JPK_VAT: Pobieranie danych z dokumentu powiązanego z zapisem w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)

Podpięcie kontrolki z listą Zespołów kont (potrzebne do JPK_KR – Księgi Rachunkowe) – w oknie będzie można wypełnić nazwy Zespołów Kont stosowanych w przedsiębiorstwie (obecnie nazwy wpisane są na stałe).

JPK_FA – różne daty wybierania danych do pliku JPK – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, organy kontrolujące będą mogły wskazać, wg której daty chcą otrzymać dane w JPK (np. dla faktur wg daty wystawienia lub daty wpływu lub daty operacji).

Przesyłanie wyeksportowanych danych do Ministerstwa Finansów.