zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

04 sierpnia 2015

Trendy na rynku MSP zmieniają podejście producentów oprogramowania

Na polskim rynku użytkowników oprogramowania wspomagającego zarządzanie, w tym ERP, widać nowe trendy. Szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, w którym firmy zmieniają modele działania, a wybierając oprogramowanie zwracają uwagę na inne cechy niż przed kilkoma laty.

Obraz rynku MSP

W Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw (do 300 zatrudnionych) rozwija się szybciej w porównaniu z rynkami zachodnimi. Dynamika rozwoju najmniejszych, kilkuosobowych przedsiębiorstw wyraża się dwucyfrową liczbą. Mimo to, każdego roku znika ok. 180 tys. mikro firm, z czego zdecydowaną większość stanowią te, których historia nie przekracza 1 – 3 lat.

„Małe firmy dotkliwiej odczuły kryzys, lecz w okresie ożywienia zaczęły znacznie szybciej rosnąć w porównaniu do firm średnich i dużych.” – powiedział Piotr Osiadacz, dyrektor zarządzający segmentem mikro i małych firm w Sage. „Podobny trend widać w największych gospodarkach Europy, np. w Wielkiej Brytanii. Kilkuosobowe firmy co prawda zaczynają wzrost z niewielkiej bazy, ale w dzisiejszym świecie ich silny rozwój wcale nie musi być budowany na fundamencie rosnącego zatrudnienia. Małe firmy mogą bowiem generować coraz większe (niekiedy bardzo duże) przychody przy znacznie wolniejszym wzroście pracujących w nich osób”. I z takim zjawiskiem mamy coraz częściej do czynienia. Dzieje się tak, ponieważ obecnie łatwiej oddawać różne działania i procesy biznesowe na zewnątrz do obsługi przez inne wyspecjalizowane firmy. Outsourcing usług biznesowych (w tym m.in. obsługa finansów, ewidencji kadr czy kalkulacji wynagrodzeń) jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się segmentów gospodarki.

Rynek firm średnich w Polsce jest stabilny, przy czym tempo ich wzrostu jest tylko nieco wyższe od dynamiki produktu krajowego Polski. Segment ten rozwija się zatem wolniej niż rynek najmniejszych firm.

Zmiany w modelach zakupowych oprogramowania dla firm

Zmiany na rynku MSP przekładają się również na modele zakupowe oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą. Zmieniają się też preferencje związane z użytkowaniem systemów i aplikacji.

Przed kilkoma laty, podczas wyboru systemu klasy ERP, firmy małe i średnie zwracały uwagę na funkcjonalność rozwiązań oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami.” – zaznacza Aneta Waszkiewicz, dyrektor zarządzający segmentem małych i średnich firm w Sage.Obecnie dla decydentów większe znaczenie mają możliwości analityczne systemów. Kadra zarządzająca, menedżerowie i użytkownicy operacyjni chcą mieć szybki dostęp do informacji o tym, co naprawdę dzieje się w firmie, jakie firma ma wyniki w poszczególnych obszarach i jak wyglądają wskaźniki określające rezultaty działań”. Zgodność z przepisami czy bogata funkcjonalność przestała być wyróżnikiem – w rozumieniu firm jest czymś oczywistym, standardowym.

Dziś firma kupuje wartość, nie funkcjonalność

O ile więc przed kilkoma laty duży wpływ na decyzję o wyborze systemów mieli główni księgowi czy kierownicy kadr i płac, dziś rozwiązanie wybiera menedżer odpowiedzialny za wyniki firmy. Kryterium wyboru staje się wartość, którą firma zyskuje dzięki wdrożeniu i użytkowaniu systemu. Dlatego też dostawcy oprogramowania obecnie częściej przyjmują rolę konsultantów w rozwoju biznesu, a ich zadaniem staje się dostarczenie rozwiązania dającego możliwie największą wartość biznesową. Dla firm ważna jest zdolność do określania poziomu zwrotu z inwestycji (ROI), czy wskazywania obszarów, w których po wdrożeniu firma zyska przewagę konkurencyjną.

Wspomniany wyżej rozwój outsourcingu oznacza, że coraz więcej działań, które wspierają systemy ERP, jest obsługiwanych przez dostawców usług – biura rachunkowe i centra usług biznesowych. Paradoksalnie, trend ten nie szkodzi dostawcom oprogramowania. O ile bowiem rynek firm użytkujących systemy do obsługi własnych procesów może się nieco kurczyć, szybko rośnie rynek firm obsługujących segment MSP w modelu outsourcingu, które również potrzebują oprogramowania. „Od kilku lat wyraźnie widać szybki wzrost rynku biur rachunkowych, które podobnie jak ich klienci, także potrzebują aplikacji analitycznych” – podkreśla Piotr Osiadacz. Potrzebę analityki biznesowej coraz częściej spełniają rozwiązania udostępniane w Chmurze. Dzięki nim łatwo zintegrować wymianę informacji pomiędzy biurem rachunkowym i klientem – obie strony używają te same interfejsy wykorzystując przeglądarkę internetową.

Subskrypcja – płacę za to, z czego korzystam

W Polsce coraz bardziej popularne jest użytkowanie oprogramowania firmowego na zasadzie abonamentu, co zauważa także Aneta Waszkiewicz: „Subskrypcja sukcesywnie wypiera model oparty na licencjach. Według naszych obserwacji, w ciągu 2 lat będzie to najbardziej popularna forma korzystania z systemów wspomagających zarządzanie.” W odróżnieniu od tradycyjnego modelu udzielania licencji, w którym firma płaci jednorazowo za cały system, subskrypcja polega na udostępnianiu oprogramowania na zasadzie świadczenia usługi.

Popularność subskrypcji w segmencie MSP wynika ze znacząco obniżonej bariery wejścia w użytkowanie systemów. Zamiast jednorazowego wydatku, firma rozkłada koszty w czasie. Może też w każdej chwili zrezygnować z usługi. Poza tym, subskrypcja pozwala doskonalić modele udostępniania oprogramowania, tak że użytkownicy płacą jedynie za te obszary systemów, które rzeczywiście wykorzystują. W oczach klientów zakup licencji jest więc mniej korzystny, ponieważ firma od razu płaci za całe rozwiązanie niezależnie od tego, z których jego funkcjonalności będzie korzystać.

Elektroniczny obieg dokumentów w cenie

Coraz więcej firm z sektora MSP widzi wartość w doskonaleniu obiegu elektronicznych dokumentów (w tym głównie faktur). Od rozwiązań i ich dostawców oczekuje się wsparcia w automatyzacji procesów wystawiania, przesyłania i księgowej obsługi faktur elektronicznych, zarówno przychodzących (kosztowych), jak i własnych (dokumentujących sprzedaż).

W segmencie MSP wyraźnie widać duży przyrost firm zajmujących się handlem elektronicznym. Ta branża ma również specyficzne wymagania w zakresie integracji procesów handlowych, w które zaangażowane są internetowe platformy transakcyjne i aukcyjne, takie jak np. Allegro. Firma sprzedająca swoje produkty w wielu kanałach chce automatyzować procesy związane z obsługą magazynu, dokumentowaniem transakcji, wystawianiem faktur i ich obsługą. Niezależnie od tego, w jakim kanale sprzeda swój towar, chce, by wszystkie operacje były automatycznie obsłużone.

Zmiany na rynku MSP z perspektywy dostawcy oprogramowania:

  • Firmy cenią dziś sobie elastyczność. Badania jednoznacznie wskazują, że pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy gotowe jest płacić za użyteczność (nie za funkcjonalność).
  • Z firmami coraz częściej można budować relacje za pośrednictwem portali społecznościowych oraz profilu firmowego.
  • Dla wielu firm istotne jest podejście dostawcy do zorganizowania elektronicznego obiegu faktur w firmie. Coraz więcej małych i średnich firm chce uzyskiwać wartość z automatyzacji procesów obsługi faktur elektronicznych – zarówno przychodzących (kosztowych), jak i własnych (dokumentujących sprzedaż).
  • Modele sprzedażowe dostawcy oprogramowania wyraźnie migrują w stronę, która wspiera rozwój średnich i małych firm, a nie zabezpiecza zgodność oprogramowania z przepisami.
  • Cena systemu klasy ERP nie stanowi dziś istotnego kryterium wyboru – znajduje się poza pierwszą 5 kryteriów branych pod uwagę przez firmy poszukujące rozwiązań. Firmy, które kierują się kryterium ceny rzadziej myślą o wartościach biznesowych czy budowaniu przewagi konkurencyjnej.


Szukasz oprogramowania dopasowanego do potrzeb swojej firmy? Wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie i zaproponujemy rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.

Zapisz się na bezpłatny newsletter o zmianach prawnych 2018.

*
*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sage sp. z o.o. za pośrednictwem:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Partnerów Sage sp. z o.o. za pośrednictwem

Akceptuję Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną.
Czy jesteś użytkownikiem systemów Sage?

*