Najnowsze wydanie programu Sage Symfonia ERP08.03.2019


Wydaliśmy najnowszą aktualizację systemu Sage Symfonia ERP w wersji 2019.2. W najnowszym wydaniu wprowadziliśmy szereg usprawnień i nowych funkcjonalności w modułach Finanse i Księgowość, Handel oraz produkcja.


Najważniejsze zmiany w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość:

Obsługa deklaracji VAT-7 w najnowszej wersji (19) zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. Obsługa pięciu nowych struktur e-sprawozdań finansowych:

 • Dom maklerski
 • Dom maklerski skonsolidowane
 • SKOK
 • SKOK jednostka mała
 • Zakład ubezpieczeń skonsolidowane

Najważniejsze zmiany w Sage Symfonia ERP Handel w wersji 2019.2

Obsługa nowych kartotek dokumentów:

 • rezerwacji
 • zamówień własnych
 • zakupu

Poprawa funkcjonowania kartotek:

 • filtry excel
 • wyszukiwanie wg katalogów
 • wydajność
 • graficzna wizualizacja zajętości aplikacji

Usunięcie braków w nowych formatkach:

 • stany magazynowe na liście towarów
 • schematy księgowe do dokumentu
 • schematy księgowe do pozycji

Poprawa cenników:

 • szybkość otwierania się
 • opis na liście towarów
 • multiselect z kartoteki towarów do cennika

Poprawa funkcjonalności:

 • błędnych rejestrów z paragonu na fakturę
 • kontrakt oraz niezrealizowana sprzedaż
 • zysk na zestawieniu
 • błędna rentowność dokumentów sprzedaży
 • brak rezerwacji dla faktury/WZ
 • dublowanie powiązania dokumentów
 • błędnych wydruków korekt
 • błędnego importu zakupu z oddziału
 • błędnego naliczania ceny po zmianie narzutu
 • nieprawidłowości z przesłaniem dokumentu przez ITG


Najważniejsze zmiany w programie Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją w wersji 2019.2

 • Realizacja zapotrzebowania na surowce do produkcji – generator zamówień towarów w HMF uwzględniający plany produkcyjne
 • Wydruk załączników do kart technologicznych z PZF i PMF (Panelu Meldunkowym)
 • Edycja BOMu w zleceniu produkcyjnym na Panelu Meldunkowym
 • Możliwość pracy z wymiarami nadanymi w HMF do surowców, półproduktów, towarów
 • Wielowariantowa (częściowa) realizacja zamówień obcych pobieranych z HMF do planu produkcji w PZF
 • Import listy pracowników z programu Sage Kadry i Płace One Payroll do PZF

Aby zaktualizować swój program do najnowszej wersji kliknij tutaj: Aktualne wersjeSage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone