Nowa wersja programu Sage Kadry i Płace One Payroll 2019.1d

04.02.2019

W najnowszej wersji programu Sage Kadry i Płace One Payroll to szereg nowych funkcjonalności ułatwiających pracę działów kadrowych, takich jak:

 • Obsługa nowych deklaracji ZUS RPA Obowiązek składania nowej deklaracji ZUS RPA dotyczy podmiotów, które:
  - w danym miesiącu wypłacają wynagrodzenie za poprzednie lata kalendarzowe
  - wypłacają dodatki stażowe, dodatki za wysługę lat
  - zatrudniają nauczycieli
 • Jednostki budżetowe będą mieć obowiązek składania deklaracji ZUS RPA co miesiąc
 • Obsługa zmienionych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS ZWUA Zmiana dotyczy uzupełnienia sekcji V,
  w której należy podać informacje dotyczące trybu rozwiązania stosunku pracy dla pracowników etatowych.
 • Dostosowanie pomocniczych wzorów dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy do wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli
  - Umowa o pracę, Umowa o pracę uproszczona
  - Rozwiązanie umowy o pracę, Rozwiązanie umowy - skrócony okres wypowiedzenia,
    Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  - Kwestionariusz osobowy
  - Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Już teraz zaktualizuj swój program do najnowszej wersji.

Uwaga! Program Sage Kadry i Płace One Payroll w wersji 2019.1d jest pełną wersją, co oznacza konieczność odinstalowania wersji poprzedniej. Jeżeli pracujesz na wspólnej bazie wraz z instalacją Sage Kadry i Płace One Payroll 2019.1d musisz zainstalować program Sage Symfonia ERP 2019.1d. Jeżeli pracujesz na rozłącznych bazach, możesz zainstalować jedynie Sage Kadry i Płace One Payroll 2019.1d, a konwersji bazy dokonać w Sage Kadry i Płace One Payroll. Dla poprawnego działania Sage Symfonii ERP 2019.1c należy uruchomić instalację Sage Symfonii ERP z opcją „Napraw”.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone