zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Pytania i odpowiedzi RODO - Sage

Najczęściej zadawane pytania - FAQ
Obowiązek JPK

Głównym celem jest podniesienie efektywności ściągania podatków oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości. Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje. Jednym słowem – wszystko.

Tak. Jest to istotna zmiana w systemie kontroli podatkowych, która czeka wszystkich polskich przedsiębiorców. Rozpoczęła się 1 lipca 2016 r. dla dużych firm, a od 1 lipca 2018 r. zostanie rozszerzona na wszystkie podmioty gospodarcze.

Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli podatkowych w postaci elektronicznej, łatwej do odczytania - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur itd.

Wymóg posiadania oprogramowania pozwalającego na zaawansowane kontrole podatkowe został wprowadzony 1 lipca 2016 roku. Brak tego rozwiązania w wezwanym do kontroli przedsiębiorstwie oznacza odpowiedzialność karno-skarbową, której w pierwszej kolejności poddawane były duże przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w początkowym okresie wprowadzania zmian, odmówić przekazania danych w formie JPK. Jednak przywilej ten skończy się już 1 lipca 2018 r.

Jednolity plik kontrolny składa się 7 oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML (Extensible Markup Language). Są to bardzo szczegółowe zestawienia aż z siedmiu obszarów (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupy i sprzedaży, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).

JPK składa się obecnie z siedmiu 7 struktur raportowych:


Struktura 1 – księgi rachunkowe JPK_KR

Struktura 2 – wyciągi bankowe JPK_WB

Struktura 3 – magazyn JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

JPK to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych czyli faktur, umów, rachunków itd., w którym przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazać je organom podatkowym na żądanie. Umożliwi to urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Kontroli mogą podlegać nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje oraz księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupy i sprzedaży, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. W trakcie kontroli skarbowej, urząd wskaże zakres danych, jakie powinien przygotować kontrolowany podatnik (okres sprawozdawczy, wybrane lub wszystkie struktury raportowe, a nawet konkretne faktury).

Urząd Skarbowy może się zgłosić się do każdej firmy. Nawet tej, która nie jest jeszcze objęta obowiązkiem generowania JPK. Ale wtedy przedsiębiorca decyduje o tym, czy chce udostępnić dane dla potrzeb kontroli w postaci JPK do US. Lepiej jednak jest jak najszybciej wprowadzić nowe oprogramowanie do swojej firmy, sprawdzić jakie dane są generowane do JPK. Umożliwi to prewencyjne wychwycenie ewentualnych błędów.

W innych krajach europejskich stosowane są analogiczne rozwiązania, np. w Portugali, Francji czy Luksemburgu. W Portugalii wprowadzenie rozwiązań elektronicznych kontroli podatkowych połączonych z centralnym rejestrem faktur podniosło efektywność ściągania podatków w niektórych sektorach o 140% zaledwie w ciągu 3 lat (2011-2014).

Większość firm będzie musiała zaktualizować systemy do zarządzania firmą do nowych wersji zdolnych do generowania struktur JPK. Niezbędne będzie nie tylko wygenerowanie danych, ale również zapewnienie spójności w ramach poszczególnych struktur. Trzeba będzie przeszkolić kadry w zakresie nowego obowiązku i przygotowywania się do kontroli US. To mogą być wydatki rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Można te koszty obniżyć przygotowując się odpowiednio wcześniej.

Celem wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zwiększenie efektywności elektronicznych kontroli skarbowych, a w efekcie lawinowy wzrost wykrywalności uszczupleń podatkowych, szczególnie w sektorach podejrzanych o unikanie VAT. Obserwując kraje UE, gdzie podobne rozwiązania działają od kilku lat przewidujemy, że wprowadzenie JPK w Polsce oznaczać będzie w perspektywie 3 lat wzrost efektywności ściągalności podatku do poziomu 13%. Tym samym, do budżetu Państwa – z pieniędzy przedsiębiorców – wpłynąć może dodatkowo w tym okresie kwota 15 mld złotych.

Wymóg posiadania oprogramowania pozwalającego na zaawansowane kontrole podatkowe jest wprowadzany sukcesywnie już od 1 lipca 2016 roku i docelowo obejmie wszystkich polskich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r. Brak tego rozwiązania w wezwanym do kontroli przedsiębiorstwie oznaczał będzie odpowiedzialność karno-skarbową.

Na obecnym etapie rozwoju technologii informatycznych nie ma takich obaw, że urzędnicy skarbowi będą zdalnie „podglądać” dane w systemach informatycznych podatników. Niezbędny jest etap pośredni tj. wydzielenie konkretnych danych i przekazanie ich w formie zapisu elektronicznego czy to w formie pliku przesyłanego do US czy to w formie pliku zapisanego na nośniku np. na płycie CD przekazanej następnie urzędnikom w trakcie kontroli.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że przekazywanie danych przez podatników w postaci elektronicznej skróci czas kontroli, a konkretniej ten czas kiedy to urzędnicy przebywają w siedzibie podatnika pozyskując dane i jednocześnie destabilizują normalną pracę.

Samo wygenerowanie pliku w standardzie języka XML nie jest skomplikowane. Wyzwaniem programistycznym jest wyszukanie w systemach wszystkich oczekiwanych przez MF danych. Innym problemem jest zapewnienie spójności danych w poszczególnych strukturach raportowych JPK. Źródłem danych są bowiem nie tylko księgi rachunkowe, ale np. systemy fakturowe czy magazynowe. Co oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować systemy zarządzania firmą i wyeliminować wszelkie niespójności między modułami. Problem może dotyczyć zwłaszcza systemów mieszanych, gdzie poszczególne komponenty pochodzą od różnych producentów.

W Sage mamy doświadczenie już z innych rynków, np. Portugalii, gdzie również dostosowaliśmy nasze oprogramowanie pod JPK. Zatem my na pewno będziemy gotowi odpowiednio wcześniej. Program Sage Symfonia ERP był pierwszym na polskim rynku systemem gotowym do JPK, jeszcze przed wejściem tego obowiązku w życie.

Zbadaliśmy struktury raportowe pod kątem oczekiwanej przez Ministerstwo Finansów zawartości informacji. Przygotowujemy odpowiednie rozwiązania informatyczne uwzględniające nie tylko to, co w ramach konsultacji opublikowało MF, ale również nasze doświadczenia z obsługi klientów w innych krajach europejskich np. w Portugali.

Docelowo JPK będzie wdrożony we wszystkich liniach produktowych Sage.

JPK jest generowany automatycznie z systemu. Dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej wprowadzić aktualne oprogramowanie do swojej firmy, bowiem obecne wersje systemów tego nie potrafią. Kolejny krok to sprawdzenie jakie dane są generowane do JPK i czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do kontroli Urzędu Skarbowego. Analiza JPK umożliwi wychwycenie ewentualnych błędów, zanim poprosi o niego Urząd Skarbowy.

Zacznij przygotowania do e-kontroli już teraz.

Pobierz e-book na temat JPK dla małych i średnich firm
*
*