zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 czerwca 2018

Kasy fiskalne online od 1 października 2018 r.

Zgodnie z przyjętym 5 kwietnia br. projektem nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa o miarach, od 1 października tego roku przedsiębiorcy będą korzystali z kas fiskalnych online. W ten sposób rząd chce uszczelnić system podatkowy.

Wprowadzenie nowych kas fiskalnych ma na celu umożliwienie przekazywania danych o sprzedaży w sposób ciągły, bezpośredni i zautomatyzowany do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Tam będą one poddawane analizie i kontroli. Dodatkowo poza paragonami kasy będą przekazywały do CRK informacje o zdarzeniach mających znaczenie dla działania pracy urządzeń. Zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia urządzenia do naczelnika urzędu skarbowego, bowiem kasa online będzie łączyć się bezpośrednio z CRK, zatem fiskalizacja i zgłoszenie kasy będzie odbywać się automatycznie.


Jakie dane otrzyma KAS?

Jak wyjaśnia MF, dane z urządzeń online będą w praktyce obrazami paragonów. Nie będą one zawierały informacji dotyczących konsumenta, chyba że w czasie transakcji poda on swój numer NIP. Do CRK trafią informacje o wartości sprzedaży i kwocie podatku należnego, stawce VAT, rodzaju towaru lub usługi oraz czasie transakcji.


Dofinansowanie nowych kas

Do 31 grudnia 2018 r. możliwy będzie nadal zakup urządzeń z papierowym zapisem kopii, a do końca 2022 r. z zapisem elektronicznym i korzystanie z nich do momentu ich wyeksploatowania. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup kas nowego rodzaju, będą mogli liczyć na dofinansowanie. Wyniesie ono 90% ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł. Zgodnie z projektem, refundacja obejmie tylko nowy rodzaj kas fiskalnych. W przypadku zakupu urządzenia przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie mają przepisy w obecnym brzmieniu. Jednak pomimo refundacji, ze względu na wysoką cenę nowych urządzeń, przedsiębiorcy zapłacą średnio ok. 1 800 zł za każdą kasę. Należy też pamiętać, że każde takie urządzenie będzie wymagało dostępu do Internetu.konkres

Dla kogo kasy online będą obowiązkowe?

Dla części przedsiębiorców z branż uznanych na podstawie dotychczasowych kontroli za obszary „podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji”, wprowadzenie do użytku kas online będzie obowiązkowe. W projekcie zaproponowano następujący harmonogram obligatoryjnego wprowadzania urządzeń nowego typu:


  • od 1 stycznia 2019 r.: w przedsiębiorstwach świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
  • od 1 lipca 2019 r.: w firmach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz w stacjonarnych placówkach gastronomicznych,
  • od 1 stycznia 2020 r.: w działalnościach świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także specjalizujących się w opiece medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Dla przedsiębiorców z powyższych branż oznacza to konieczność wymiany obecnie użytkowanych urządzeń, nawet jeśli niedawno zostały one zakupione. Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej łączności i transferu danych, każdy pensjonat czy też mały zakład fryzjerski lub kawiarnia, musi najdalej do końca 2019 r. zaopatrzyć się w stałe łącze telekomunikacyjne i ponieść związane z tym koszty.


Kasy w formie oprogramowania

Zgodnie z projektem w odniesieniu do części grup podatników lub rodzajów czynności możliwe będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących w postaci oprogramowania. Będzie to aplikacja, którą przedsiębiorca będzie mógł zainstalować na dowolnym urządzeniu łączącym się z Internetem.


Kary za brak przeglądu technicznego

Jako formę prewencji wobec niedopełniania obowiązku wykonywania przeglądów technicznych kas, projekt proponuje wprowadzenie kar finansowych. Po wejściu w życie nowych przepisów niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować karą w wysokości 300 zł.


Walka z szarą strefą

System kas online pozwoli fiskusowi otrzymywać dane dotyczące sprzedaży niemal w czasie rzeczywistym. Będą one wykorzystywane w celach kontrolnych i analitycznych. KAS chce w ten sposób analizować ryzyko potencjalnego unikania przez przedsiębiorcę ewidencjonowania sprzedaży lub ewidencjonowania na kasie tylko niektórych transakcji.


Automatyczna analiza danych wykaże różnice między wielkością sprzedaży podmiotów z tej samej branży działających w miejscowościach o podobnej liczbie mieszkańców. W dłuższej perspektywie analizie będą mogły zostać poddane także dane historyczne przesłane przez poszczególne urządzenie, aby porównać wielkość obrotów przedsiębiorstwa w analogicznych okresach. Wszystko to ma na celu walkę z szarą strefą i zasilenie budżetu przez wzrost wpływów z VAT i podatków dochodowych. Ministerstwo Finansów prognozuje, że w latach 2018 - 2020 kasy online pozwolą uzyskać około 10,7 mld zł z tytułu lepszego nadzoru nad ewidencją sprzedaży detalicznej. W tym samym okresie refundacja zakupu nowych urządzeń ma kosztować budżet państwa 320 mln zł. W założeniu projekt ma wspierać uczciwą konkurencję na rynku, bowiem KAS łatwiej wytypuje do kontroli przedsiębiorców zaniżających wielkość swoich obrotów.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone