zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

19 lipca 2017

Zobowiązanie biura rachunkowego do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

sage-connect_main

Otwierając biuro rachunkowe należy pamiętać o obowiązkach wynikających z ustaw innych niż dotyczące stricte działalności biura rachunkowego. Do takich przepisów należy między innymi ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.


Na wstępie warto zwrócić uwagę na jedną ciekawostkę: Obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy dotyczy biur rachunkowych, które obsługują podmioty rozliczane na podstawie ksiąg rachunkowych. Jeśli biuro świadczy wyłącznie usługi polegające na prowadzeniu księgowości uproszczonej, nie jest zobowiązane do stosowania się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.konkres

Obowiązki biura

Instytucja zobowiązana do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na mocy ustawy zobligowana jest do określonych czynności:

 • stworzenia wewnętrznej procedury i dokonania bieżącej oceny ryzyka,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
 • zapewnienia pracownikom szkolenia w tym zakresie,
 • śledzenia i rejestrowania transakcji, jeśli ich równowartość przekroczy 15 tys. euro, nawet gdy transakcje zostały podzielone na mniejsze w celu uniknięcia obowiązku rejestracji,
 • powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach oraz zasobach majątkowych, które mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Jak rozpoznać podejrzane transakcje?

Wszelkie działania klienta, które nie są standardowe i których klient nie potrafi wyjaśnić lub uzasadnić celu swojego działania, powinny zwrócić uwagę pracowników biura. W celu ułatwienia identyfikacji transakcji budzących uzasadnione wątpliwości można posiłkować  się pewnymi wytycznymi. Transakcje należy uznać za podejrzane jeśli:

 • pojawiają się znaczące nieścisłości w informacjach przekazywanych przez klienta,
 • klient składa dyspozycje, które nie mają uzasadnienia dla prowadzonej przez niego działalności,
 • klient działa w strukturze powiązanych ze sobą firm, których charakter nie do końca jest zrozumiały,
 • trudno jest pozyskać informacje o właścicielach klienta / osoby prawnej,
 • klient często i bez uzasadnienia zmienia nazwę, siedzibę lub formę prawną.

W przypadku wykrycia podejrzanych transakcji biuro rachunkowe powinno o nich zawiadomić GIIF. Informacje do GIIF przekazuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.giif.mofnet.gov.pl/giif.

 

Newsletter_2

Jakie dane powinien zawierać rejestr transakcji wątpliwych?

Biuro rachunkowe objęte obowiązkiem przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy zobowiązane jest prowadzić rejestr transakcji wątpliwych. Musi też samodzielnie ustalić procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy - czyli sposób organizacji firmy pod kątem realizowania obowiązków wynikających z ustawy. Ustawa dokładnie określa zakres informacji, które należy zawrzeć w rejestrach. Powinny to być w szczególności następujące dane:

 • data przeprowadzenia transakcji,
 • dane identyfikacyjne stron transakcji,
 • kwota, waluta i rodzaj transakcji,
 • numery rachunków bankowych wykorzystanych do przeprowadzenia transakcji,
 • uzasadnienie podejrzenia w przypadku transakcji wątpliwych.

Sposób i wzór prowadzenia rejestru zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21.09.2001 r. w sprawie wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych.


Poważne konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Kwestie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi nabierają w obecnych czasach coraz większego znaczenia. Z tego względu niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją zapisów ustawy zagrożone jest wysokimi karami. Nawet w przypadku nieumyślnego zaniedbania biuro rachunkowe podlega karze grzywny. Wysokość nałożonej kary zależy od rodzaju wykroczenia:

 • kara za niezapewnienie pracownikom szkoleń: grzywna w wysokości do 100 tys. zł,
 • kara za niezarejestrowanie transakcji i brak procedur: grzywna w wysokości do 750 tys. zł.

Jeśli Generalny Inspektor uzna, że biuro celowo nie zarejestrowało danego zdarzenia lub nie przesłało zgłoszenia podejrzanej transakcji, właścicielowi biura może grozić nawet kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone