zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT

Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT

19 lipca 2017

Biura-rachunkowe

Zakładając biuro rachunkowe, należy dokonać wyboru zakresu świadczonych usług. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT zależy od tego, czy w ramach realizacji usługi księgowej będziemy świadczyć również usługi doradcze lub prawnicze.


Przepisy podatku VAT przewidują zwolnienie dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz nowo założonych firm, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia są wyłączone usługi o charakterze prawniczym i doradczym. Z tego powodu korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez biura rachunkowe przez wiele lat budziło wątpliwości.


Kiedy przysługuje zwolnienie?


Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do wysokości limitu przychodów q wysokości 200.000 zł, jeżeli:


  • świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
  • sporządza zeznania i deklaracje podatkowe,
  • nie świadczy usług o charakterze prawniczym i doradczym.


konkres

Definicja usług doradczych


Odpowiedź na pytanie czy konkretne biuro może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wymaga doprecyzowania zakresu czynności rozumianych jako usługi doradcze i prawnicze. Ustawa o podatku VAT nie definiuje tych usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym określa jako doradztwo podatkowe następujące czynności:


  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych, oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, oraz podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Wypowiedź Ministerstwa Finansów


Ze względu na wątpliwości związane z zakresem usług rozumianym jako doradztwo podatkowe Ministerstwo Finansów w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydało interpretację, w której oddziela świadczenie usług księgowych od doradztwa podatkowego. Według tej interpretacji prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej oraz sporządzanie deklaracji ma charakter bardziej techniczny niż prawny i nie jest tożsame z udzielaniem porad prawnych i podatkowych.Newsletter_2

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi


Wątpliwości budzi również kwestia reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. W tym miejscu warto jednak przywołać interpretację IBPP1/4512-474/15/AW z dnia 24 lipca 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, która wskazuje, że nie stanowią usług doradczych ani prawniczych czynności wykonywane na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmujących podpisywanie, składanie i odbieranie w imieniu klientów: zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, obowiązujących sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz składanie wyjaśnień, pism i druków związanych ze świadczoną usługą księgową.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone