zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

JPK na żądanie fiskusa od 1 lipca 2018 roku – nowy obowiązek małych przedsiębiorców

JPK na żądanie fiskusa od 1 lipca 2018 roku – nowy obowiązek małych przedsiębiorców

03 lipca 2018

Biura rachunkowe

Od 1 lipca mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem udostępniania wszystkich struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądaniu urzędu skarbowego. Biura rachunkowe oraz ich klienci muszą być do tego zadania odpowiednio przygotowani.


Od listopada ubiegłego roku jednostki KAS są szkolone w wykorzystywaniu struktur JPK w kontrolach podatkowych. Może to oznaczać, że liczba podejmowanych przez fiskus kontroli będzie wzrastać. Należy pamiętać, że obowiązek dostarczania wszystkich struktur JPK na żądanie urzędów skarbowych dotyczy nie tylko podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku VAT, ale każdego przedsiębiorcy, który prowadzi rachunkowość z pomocą komputera – a zatem wszystkich klientów biur rachunkowych.


Jakich danych może zażądać urząd skarbowy?


Przepisy zabraniają fiskusowi żądać danych, które już posiada, zatem nie może zwrócić się o przesłanie plików JPK_VAT, które podatnicy przesyłają co miesiąc. Może natomiast zażądać dostarczenia plików:


  • JPK_FA – faktury VAT (dokumenty sprzedaży),
  • JPK_MAG – magazyn,
  • JPK_WB – wyciąg bankowy,
  • JPK_KR – księgi rachunkowe,
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Biuro rachunkowe nie jest w stanie wygenerować samodzielnie wszystkich struktur, np. JPK_FA lub JPK_MAG, dlatego warto ze swoimi klientami doprecyzować zakres kompetencji biura w tym zakresie. Pamiętajmy, że wielu klientów, szczególnie najmniejszych firm, które do wystawiania faktur sprzedaży nie wykorzystują dedykowanego oprogramowania lecz robią to z pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub edytorów tekstu, od lipca nie będzie gotowych do samodzielnego tworzenia JPK. Jednocześnie te same firmy mogą oczekiwać od biur nie tylko pomocy, ale nawet całościowego przejęcia kompetencji w zakresie sprawozdawczości JPK, co ze względów technicznych nie jest możliwe.


Kiedy urząd może zwrócić się z żądaniem JPK


Przepisy nie precyzują, na jakim etapie kontroli urzędnicy mogą zwrócić się do przedsiębiorcy o przekazanie plików JPK. Może się to odbyć w trzech przypadkach:


  • w czasie początkowych czynności sprawdzających, które mogą wynikać z błędów w przesłanych plikach,
  • w przebiegu oficjalnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, podejmowanej gdy urząd skarbowy podejrzewa celowe działanie podatnika zmierzające do wyłudzenia podatku VAT lub obniżenia daniny,
  • w ramach czynności sprawdzających podejmowanych wobec innego podmiotu.

W każdym z powyższych przypadków warto możliwie najszybciej przekazać pliki, dzięki czemu czynności kontrolne zakończą się szybciej.konkres

Jak przekazać JPK do kontroli


W trakcie prowadzenia czynności sprawdzających czy kontrolnych urzędnik wskaże, w jaki sposób podatnik ma przekazać pliki – drogą elektroniczną czy na nośniku danych. Z praktyki wynika, że najczęściej jest to nośnik danych. Urząd skarbowy nie może zwrócić się do podatnika o przekazanie danych za okres, w którym ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, nie był on objęty obowiązkiem raportowania wszystkich struktur JPK. Dane mogę dotyczyć okresu od 1 lipca 2016 - w przypadku dużych przedsiębiorstw, a w przypadku pozostałych podatników, dopiero od 1 lipca br. Oznacza to, że dopiero od tego momentu będzie trzeba przygotowywać pliki do ewentualnej kontroli.


Co ważne, pomimo iż wprowadzona z dniem 30 kwietnia ustawa Prawo przedsiębiorców zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która zawierała definicje dzielące przedsiębiorstwa na duże, średnie i małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, zdaniem Ministerstwa Finansów podtrzymane zostają okresy przejściowe w zakresie obowiązku JPK dla podatników z sektora MSP uwzględniając prawa nabyte przedsiębiorców oraz uznając definicje zawarte w nowej ustawie za niemal tożsame z poprzednimi. W przypadku gdyby przedsiębiorca otrzymał żądanie przesłania struktur JPK za okres między 30 kwietnia a 1 lipca 2018 r. może powołać się na tę wykładnię MF.


Za dane udostępniane w plikach JPK odpowiada podatnik


Nawet jeżeli obsługa księgowa jest prowadzona przez biuro rachunkowe, to podatnik ponosi odpowiedzialność przed urzędem skarbowym za dane zawarte w JPK. Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za sposób i prawidłowość przygotowania plików. Warto pamiętać, że również informatyk, który odpowiada za techniczny proces przygotowania plików nie odpowiada za ich zawartość merytoryczną.


Weryfikacja merytoryczna JPK


Ze względu na odpowiedzialność biura za prawidłowość przygotowania plików oraz możliwość częściowego uniknięcia kontaktów z fiskusem, warto weryfikować przygotowane dokumenty elektroniczne nie tylko pod względem technicznym, ale także merytorycznym. Klient JPK 2.0 dostępny na stronie ministerstwa w ograniczonym zakresie daje możliwość weryfikacji merytorycznej – obejmuje ona jedynie JPK_VAT. Weryfikację merytoryczną w pełnym zakresie udostępnia program Sage e-Audytor, który pozwala na skorelowaną kontrolę kilku plików i wychwycenie tych punktów, w których mógł pojawić się błąd np. niespójność danych.


Ponieważ każde przedsiębiorstwo rządzi się swoją specyfiką, a oprogramowanie opiera się na pewnych standardach i ujednoliceniach, wykryte punkty alarmowe nie muszą oznaczać błędów, a w przypadku danego przedsiębiorstwa mogą być prawidłowe. Program Sage e-Audytor wychwytuje błędy wynikające z niewłaściwego wprowadzenia danych, jak również identyfikuje NIP kontrahentów niebędących czynnymi podatnikami VAT. Jeśli klient biura otrzyma zawiadomienie o wszczęciu kontroli, wówczas 7-dniowy czas przed rozpoczęciem czynności kontrolnych można wykorzystać na zweryfikowanie plików przesłanych do fiskusa, poprawienie błędów w dokumentacji rachunkowej i złożenie odpowiedniej korekty dokumentów, co pomoże uniknąć dodatkowych sankcji.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/