zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

22 czerwca 2016konkres

Czy biuro rachunkowe musi posiadać kasę fiskalną?


Jeśli klientami biura rachunkowego są wyłącznie firmy, nie musi ono ewidencjonować obrotu na kasie fiskalnej. W przypadku świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek ewidencji zależy od dwóch czynników: zakresu świadczonych usług oraz wysokości obrotu w danym roku podatkowym uzyskanych z usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia, o ile:

  • wysokość obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł;
  • w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających świadczenie usług w trakcie roku podatkowego zwolnienie przysługuje, jeżeli nie został przekroczony obrót z tego tytułu w proporcji do okresu świadczenia tych usług;
  • nie świadczy usług prawniczych i doradztwa podatkowego.


Zakres usług wyłączających możliwość zwolnienia ze względu na wysokość obrotu

Wspomniane rozporządzenie w § 4 wyłącza z możliwości korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu świadczenie usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego. Wprowadzenie tego zapisu spowodowało wiele wątpliwości i z tego powodu Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną (z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt PT3.8101.2.2015.AEW.16). Doprecyzowano w niej zakres usług uniemożliwiających korzystanie ze zwolnienia dla biur rachunkowych.

Zgodnie z tą interpretacją do doradztwa podatkowego zalicza się świadczenie usług polegające na udzielaniu porad z zakresu prawa podatkowego oraz wspieranie podatnika w budowaniu strategii działania w sposób optymalizujący jego zobowiązania podatkowe. Świadczenie tego typu usług na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.

Newsletter_2

Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia ze względu na obrót?

Czynności polegające wyłącznie na obsłudze rachunkowo-księgowej, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także wypełnianie deklaracji podatkowych nie stanowią doradztwa podatkowego. Zgodnie z przepisami podmioty świadczące te usługi mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, ale tylko do wysokości obrotu uprawniającego do zwolnienia. 

Jak wyliczyć limit jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku? Algorytm wyliczenia przysługującego limitu jest następujący: 20 000 zł * (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku)


Uwaga! Limit obrotów należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej dotyczy zarówno biur rachunkowych będących podatnikami VAT, jak i podmiotów zwolnionych, przy czym limit obrotów u podatników VAT jest liczony w wartości sprzedaży netto, a u podmiotów zwolnionych z VAT w oparciu o wartość sprzedaży brutto.


Czy zwolnienie będzie nadal obowiązywało w 2018 r.?

Rozporządzenie o zwolnieniu z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku. Decyzje odnośnie przedłużenia zwolnień na kolejny rok zapadają w ostatnich miesiącach roku, więc dopiero za kilka miesięcy będziemy wiedzieć, czy zwolnienie ze względu na wysokość obrotu będzie nadal dostępne dla osób prowadzących biura rachunkowe.

 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone