zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Rozliczanie diet

Rozliczanie diet

21 lipca 2017

Biura-rachunkowe

Dla wielu przedsiębiorców rozliczenia diet na podróże służbowe pracowników stanowi pewien problem. Przepisy w tej materii nie są jasne, a stanowiska sądów jak dotąd rozbieżne, w odróżnieniu od jednoznacznego stanowiska fiskusa, które ani dla pracodawców, ani pracowników nie jest przychylne. Jak zatem prawidłowo rozliczać wyżywienie pracowników na wyjazdach służbowych, by uniknąć sporów i nie narażać się na uciążliwe korekty PIT?


Pracodawca ma wybór formy, w jakiej pokrywa koszty wyżywienia swoich pracowników. Tego rodzaju wydatki może rozliczać bezgotówkowo, może wypłacać pieniądze na wyjazd z góry lub rozliczać się z kosztów po powrocie pracownika z wyjazdu. W opinii wielu przedsiębiorców panuje przekonanie, że jeśli w wewnętrznym regulaminie wynagrodzeń zawrze się zapis przyznający dietę na określonym poziomie, to po stronie pracownika w całości może być ona zwolniona z opodatkowania (PIT pracownika). Tezę taką poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 3985/14), pod warunkiem, że pracownik otrzymuje pieniądze na faktycznie poniesione wydatki na wyżywienie. W opinii sądu, w takich sytuacjach pracownik nie może wydać powierzonej kwoty na inny cel, co oznacza, że nie osiąga przychodu, nawet jeśli są to kwoty przekraczające wysokość diety określonej przepisami (obecnie jest to 30 zł). Tym samym kwoty te nie powinny być opodatkowane w PIT pracownika.


Niestety, w orzecznictwie sądów administracyjnych mamy więcej przypadków, które stwierdzają jednoznacznie, że niezależnie od przyjętej formy rozliczeń w zakresie wyżywienia pracowników w czasie podróży służbowych, z PIT zwolnione są jedynie kwoty do wysokości przysługującej diety. Wszelkie nadwyżki pracodawca zobowiązany jest opodatkować (zob. m.in. sygn. II PSK 2521/14 – NSA oraz I SA/Po 430/16 – WSA w Poznaniu).konkres

Skąd bierze się problem?


Kwestia trudna do rozstrzygnięcia polega na ustaleniu, w czyim interesie pracodawca ponosi koszty wyżywienia pracownika, gdy ten przebywa w podróży służbowej i załatwia interesy firmy. Jak widać, w opinii fiskusa zawsze jest to interes pracownika. Ale w opinii Trybunału Konstytucyjnego – wyrok z 8 lipca 2014 (sygn. K 7/13) – opodatkowanie świadczeń pracowniczych wymaga pojawienia się po stronie pracownika korzyści majątkowej, oraz przyznania świadczenia za pełną zgodą pracownika i w jego interesie. Wydaje się kwestią nie do rozwiązania w sposób arbitralny, czy pracownik, opuszczając swoją miejscowość w celu określonym przez pracodawcę, robi to we własnym interesie, czy pracodawcy. Gdyby udało się wykazać, że podróż służbowa nie ma nic wspólnego z interesem pracownika, świadczenia, które otrzymuje on na wyżywienie, powinny być zwolnione z podatku. Tak czy inaczej, skarbówka stoi na stanowisku, że jakiekolwiek wydatki związane z wyżywieniem pracownika w trakcie podróży służbowej są zwolnione z PIT jedynie do wysokości diety, a każda nadwyżka ponad tę kwotę oznacza przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.Newsletter_2

Wskazana interpretacja indywidualna


Z uwagi na rozbieżne stanowiska sądów w tej sprawie, niewskazane jest nadmiarowe (czyli ponad wartość diety) zwalnianie z opodatkowania kosztów wyżywienia pracowników podróżujących służbowo, nawet jeśli z punktu widzenia pracodawcy i pracownika, przyznane środki na wyżywienie nie stanowią przychodu. Nieopodatkowanie kwot wypłacanych ponad przysługującą dietę może prowadzić zarówno do sporu z fiskusem, jak i konieczności korygowania deklaracji, co jest uciążliwe. Jeśli zatem w organizacji pracownicy często podróżują i z tego tytułu firma wypłaca im diety, wskazane jest wystąpienie o interpretację indywidualną.


Warto w tym miejscu przypomnieć, że od marca tego roku zmieniły się zasady występowania o interpretacje. Obecnie wydaje je Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – organu będącego częścią utworzonej w tym roku Krajowej Administracji Skarbowej.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone