zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Split payment, podzielona płatność – korzyści i koszty

Split payment, podzielona płatność – korzyści i koszty

29 czerwca 2018

Biura rachunkowe

Od 1 lipca br. zacznie funkcjonować mechanizm podzielonej płatności. Zgodnie z przepisami korzystanie z niego będzie dobrowolne. Split payment ma dawać przedsiębiorcom szereg korzyści, Nowe rachunki VAT przedsiębiorców będą prowadzone przez banki za darmo, jednak firmy poniosą pośrednie koszty wdrożenia split payment.


Mechanizm podzielonej płatności polega na dokonywaniu osobnych przelewów w ramach opłacania faktury VAT. Kwota netto trafi na rachunek kontrahenta, a należność z tytułu VAT na osobnie wydzielone konto do rozliczeń podatku. Dysponowanie środkami na rachunku VAT będą ograniczone jedynie do dokonywania płatności z tytułu zobowiązań w podatku VAT wobec fiskusa oraz kontrahentów. Wykorzystanie tych środków w innych celach będzie możliwe wyłącznie za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. O tym, czy rozbić płatność za fakturę decydować ma nabywca.


Korzyści ze split payment


Firmy, które zdecydują się na dokonywanie płatności podzielonych, mogą liczyć na ulgowe traktowanie przez państwo. Nie będą miały do nich zastosowania podwyższone sankcje wynikające z art. 112b i 112c Ustawy o podatku od towarów i usług, które nakładają karę w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub kwoty zawyżenia zwrotu VAT, czy też sankcje wynikające z niezłożenia deklaracji VAT lub nieopłacenia zobowiązania podatkowego. W tych przypadkach, jeśli podatnik dokona odpowiedniej korekty deklaracji i ureguluje należności podatkowe, wysokość dodatkowego zobowiązania będzie wynosić 20% kwoty.


Split payment uchroni także przedsiębiorcę przed wynikającą z art. 105 ustawy o VAT współodpowiedzialnością za zaległości podatkowe kontrahenta. Korzystanie z mechanizmu płatności podzielonej będzie dla fiskusa przesłanką, że podatnik zachował należytą staranność realizując transakcję. Jednocześnie płatność w systemie split payment dokonana na rachunek podatnika, dla którego nie jest prowadzony rachunek VAT, będzie automatycznie wracać do jej nadawcy.


Ważną dla przedsiębiorców korzyścią wynikającą ze split payment będzie przyspieszony zwrot VAT. Jeśli podatnik zawnioskuje o zwrot nadwyżki podatku na rachunek VAT, otrzyma go w terminie 25 dni, zamiast standardowych 60 dni. Jednak będzie mógł wydatkować te środki w ograniczonym zakresie.


Pośrednie koszty split payment


Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się dokonywać płatności dzielonych poniosą dodatkowe koszty. Znacznym obciążeniem może okazać się zwiększony czas konieczny na obsłużenie większej ilości płatności. Pracy przy manualnym dokonywaniu płatności nie ułatwią już przelewy zbiorcze. Płatności za każdą z faktur trzeba dokonać osobno. Dodatkowo, poza kwotą brutto, formularz przelewu będzie zawierał kwotę VAT, NIP kontrahenta oraz numer faktury. Uniemożliwi to opłacanie łącznie wszystkich faktur od jednego kontrahenta w danym miesiącu za pomocą jednego przelewu. Może to zniechęcić do korzystania z nowego mechanizmu. firmy, które dokonują dużej liczby przelewów.


Jednak wbrew niektórym komunikatom prasowym, dokonanie płatności podzielonej nie będzie wymagało podania numeru rachunku VAT kontrahenta, bądź osobnego przelewu z rachunku VAT, czy też wprowadzania go do informatycznego systemu księgowego, który obsługuje płatności automatycznie, co dodatkowo wydłużyłoby proces. Płatności split payment w praktyce nie będą dwoma osobnymi przelewami. Kwota brutto uznania zasili rachunek bieżący firmy, z którego kwota VAT trafi na powiązany z kontem rachunek VAT. Cały proces odbywa się automatycznie również przy obciążeniach – kwota VAT pobierana jest z konta VAT, a kwota netto z rachunku bieżącego. Można stąd wnioskować, że koszt przelewu w systemie split payment nie będzie wyższy od standardowego przelewu, choć niektóre media przekonują, że przedsiębiorcy poniosą podwójne koszty przelewów. Warto ten szczegół sprawdzić w banku prowadzącym rachunek firmowy.


Dla firm korzystających z systemów informatycznych obsługujących płatności automatycznie split payment oznacza konieczność dostosowania ich do dokonywania i księgowania płatności podzielonych, co pozwoli dokonywać płatności z poziomu systemu. Podwójne wpływy na konto zwiększą także liczbę operacji do zaksięgowania z wyciągów bankowych. Brak oprogramowania wspierającego te czynności może utrudnić codzienną pracę.konkres

Kłopotliwe może okazać się także prowadzenie kilku rachunków rozliczeniowych firmy w różnych bankach. Zgodnie z treścią ustawy, każdy bank do konta firmowego utworzy dodatkowy rachunek VAT, a przekazywanie między nimi środków będzie utrudnione. Może to oznaczać konieczność dodatkowego monitorowania ilości zgromadzonych na poszczególnych rachunkach środków i takiego dobierania faktur wymagających opłacenia do poszczególnych kont, by najlepiej wykorzystać środki gromadzone na rachunkach VAT. Możliwe będzie jednak przekierowanie środków między rachunkami VAT w tym samym banku.


Dodatkowym negatywnym aspektem nowego mechanizmu, o którym warto uprzedzić klientów biura rachunkowego, jest wpływ podzielonej płatności na płynność finansową przedsiębiorstwa. W sytuacjach kryzysowych, kwota podatku VAT z faktur sprzedaży nie będzie dostępna na rachunku bieżącym. Jednocześnie, przy założeniu, że firma będzie otrzymywała wszystkie wpływy na konto w systemie split payment, środki do pełnej dyspozycji podatnika będą o 23% niższe, co może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Ponieważ o zastosowaniu podzielonej płatności decyduje firma opłacająca fakturę, przedsiębiorca jest biernym uczestnikiem procesu i warto uczulić klientów, że od 1 lipca będą oni funkcjonować w zupełnie nowych realiach.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/