zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Transakcje gotówkowe nie zawsze obniżą podatek dochodowy

Transakcje gotówkowe nie zawsze obniżą podatek dochodowy

05 września 2018

Biura rachunkowe

Z początkiem 2017 roku wprowadzono limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Wynika z nich, że wydatki powyżej 15 000 zł muszą być rozliczane za pośrednictwem rachunku płatniczego. W innym wypadku przedsiębiorca nie zaliczy wydatku do kosztów podatkowych.


Kwota limitu transakcji gotówkowych dotyczy jednorazowej transakcji bez względu na liczbę płatności, jakie z niej wynikają. W tym miejscu pojawia się problem, bowiem przedsiębiorcy nie mają pewności, czy płatności wynikające z długoterminowych umów np. z podwykonawcami czy biurami rachunkowymi należy rozliczać łącznie, czy każdą fakturę traktować jako osobną transakcję.


Umowa na czas nieokreślony


Jedna z firm zarządzających nieruchomościami, mając podobne wątpliwości, zwróciła się o ich rozstrzygnięcie do organów podatkowych. Firma współpracuje z konserwatorem zabytków. Obie strony zawarły umowę na czas nieokreślony, zgodnie z którą konserwator za wykonywane usługi wystawia co miesiąc fakturę. Wartość poszczególnych faktur nie przekracza 15 000 zł, a spółka reguluje zobowiązanie gotówką. Podobne wątpliwości odnoszą się do regulowania zobowiązań wobec biura rachunkowego, które miesięcznie wynoszą 400 zł i są wypłacane gotówką, bowiem spółka uznaje, że każdorazowa płatność miesięczna stanowi jedną osobną transakcję.


Z takim stanowiskiem zgodził się organ fiskusa w interpretacji prawa podatkowego (nr 0111-KDIB2-3.4010.114.2018.2.LG). W wyjaśnieniu czytamy, że w przypadku umów dotyczących stałego świadczenia usług zawartych na czas nieokreślony pojęcie „jednorazowa wartość transakcji" odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Dlatego też każdy wydatek z tytułu takiej umowy poniesiony gotówką a udokumentowany fakturą należy traktować jako rozliczenie pojedynczej transakcji i nie należy sumować kwot poszczególnych faktur.konkres

Kłopot z wypowiedzeniem


Jednak zupełnie inaczej urzędnicy zinterpretowali sytuację, w której między firmami podpisano umowę o świadczenie usług transportowych na czas nieokreślony, ale z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Firma, której dotyczy interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.217. 2017.2.MM, podpisała z podwykonawcą umowę na dostarczanie towarów do Niemiec. Ponieważ podwykonawca nie zgodził się na podanie numeru rachunku, jego miesięczne wynagrodzenie wynoszące 10 000 zł było wypłacane gotówką na podstawie wystawianych faktur. Firma jest zdania, że może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych.


W interpretacji urzędu czytamy, że do kosztów można zaliczyć wyłącznie wynagrodzenie za pierwszy miesiąc. Fiskus uzasadnia, że zapłata może być przekazywana w gotówce, tylko gdy przedsiębiorca wie, że wartość całej transakcji nie przekroczy 15 000 zł, natomiast w każdym kolejnym miesiącu wiadomo, że limit ten zostanie przekroczony, gdyż pracodawca musi przy jego obliczaniu uwzględnić miesiąc na wypowiedzenie.


Takie stanowisko fiskusa zakwestionował w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. I SA/Po 75/18). W uzasadnieniu sąd podkreślił, że tylko przy zawieraniu umowy na czas określony cała transakcja dotyczy zamkniętego okresu. Jeśli nie można ustalić okresu, w jakim będzie prowadzona transakcja, jej jednorazową wartością jest płatność za jeden okres rozliczeniowy. Sąd uznał, że argumentacja skarbówki, iż trzeba zapłatę sumować i doliczać do niej wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, nie ma uzasadnienia w przepisach.


Najlepiej bez okresu wypowiedzenia


Z praktyki funkcjonowania przepisów o płatnościach bezgotówkowych, które obowiązują przeszło półtora roku wynika, że właśnie zawarte w umowach na czas nieokreślony klauzule dotyczące wypowiedzenia sprawiają, że fiskus każe sumować miesięczne wynagrodzenie z tym, które przysługuje z tytułu wypowiedzenia. Skutkuje to już w pierwszych miesiącach obowiązywania umowy przekroczeniem limitu 15 000 zł, który w konsekwencji uniemożliwia zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych. Jak radzą eksperci, można tego problemu uniknąć, zapisując w umowie zastrzeżenie, że można ją rozwiązać bez okresu wypowiedzenia.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/