zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

28 stycznia 2016

Różne podejścia do rozumienia innowacyjności

Innowacje to szerokie pojęcie, które każdy interpretuje na swój sposób. Często bierze się pod uwagę jedynie zdolność organizacji do prezentowania na rynku nowatorskich rozwiązań produktowych, ale innowacyjność to także nowe technologie wspomagające codzienne życie firmy i zmiany form zarządzania.

Według raportu firmy KPMG w ostatnich trzech latach nawet 78% średnich i dużych polskich przedsiębiorstw prowadziło prace nad innowacjami. Najczęściej opracowywano innowacje w przemyśle (62%) oraz handlu i usługach (56%). Ciekawe jest rozróżnienie związane z obszarami innowacji w poszczególnych sektorach gospodarki. O ile przemysł skupia się głównie na innowacjach procesowych, to sektor handlowo-usługowy skoncentrowany jest w przeważającej części na innowacjach organizacyjnych.

Każdy chce być innowacyjny

Autorzy raportu zwracają uwagę, że niemal połowa przedsiębiorstw deklaruje bardzo duże przywiązane do kwestii innowacyjności. Jako element strategii biznesowej występuje u 47% zbadanych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie jednak tylko w ok. 10% firm powołano osobne stanowisko (specjalnego członka zarządu) odpowiedzialnego za ten obszar.

Innowacje rozumiane jako prace w obszarze badań i rozwoju prowadzi 65% średnich i dużych firm z sektora przemysłowego oraz niemal połowa (49%) przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Na aktywność w obszarze badań i rozwoju (B+R) stawia 51% innowacyjnych firm przemysłowych. Jednak to nie B+R jest dominującą formą innowacyjności. Aż dla 71% przedsiębiorców innowacyjność oznacza inwestowanie w maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie, wspomagające działania operacyjne firm każdego dnia. Na uwagę zwraca fakt, że o ile przedsiębiorstwa oceniają same siebie jako liderów innowacji, to w ocenie ekspertów KPMG jedynie 17% firm przemysłowych i 13% handlowo-usługowych zasługuje na to miano. 

KPMG definiuje innowacje jako wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu, procesu, a także nowej metody organizacyjnej lub marketingu. Innowacja powinna być nowością dla samego przedsiębiorstwa, niekoniecznie musi być nowością rynkową. Działalność badawczo-rozwojowa jest tylko jednym z elementów (chociaż kluczowym) działalności innowacyjnej. Patrząc na innowacyjność z tak szerokiej perspektywy, za innowacje można uznać zarówno wdrożenie nowych pomysłów czy technologii do działań operacyjnych przedsiębiorstwa, jak też import nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Szerokie patrzenie na tę kwestię powoduje, że niemal każda nowość (technologiczna, softwarowa, organizacyjna, marketingowa) jest uznawana za działalność innowacyjną.

Klasyczne (szerokie) pojęcie innowacyjności pochodzi z czasów Wielkiego Kryzysu i jest przypisywane austriackiemu ekonomiście, Josephowi Schumpeterowi. Stworzył on model powstawania innowacji w przedsiębiorstwie, dzieląc ich źródła na wewnętrzne (własne nakłady badawcze, firmowe laboratoria) oraz zewnętrzne (współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi spoza firmy). Jako kluczowe w kreowaniu i powstawaniu innowacji Schumpeter uznał procesy zarządzania. Podobnego zdania był Peter Drucker, który uważał, że firmy nie muszą koncentrować się na tym by być coraz większymi, ale by być coraz lepszymi.

Zapraszam na mój profil w serwisie Twitter @Piotr_Ciski, gdzie znajdziesz wiele inspirujących materiałów dotyczących innowacyjności, startup'ów i zarządzania. 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone