zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

20 stycznia 2016

W roku 2016 pracownik na pełnym etacie będzie miał do przepracowania 2016 godzin, czyli 252 dni. Zgodnie z wykazem dni wolnych oraz świąt należy przygotować plan pracy w odniesieniu do różnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 129) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Opierając się na tych regulacjach, pracodawca ustala liczbę godzin i dni w danym okresie. Liczbę godzin pracy ustala się w następujący sposób:

- należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę dni w tygodniu przypadających na dany okres rozliczeniowy

- następnie do otrzymanej liczby należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (od poniedziałku do piątku).

Trzeba pamiętać, że każde święto (a więc dzień wolny od pracy) przypadające w danym okresie rozliczeniowym (o ile jest to dzień inny niż niedziela), obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zgodnie z art. 129, 135-140 oraz 143 i 144 Kodeksu pracy, pracodawcy mogą stosować różne systemy czasu pracy. Podstawowy wynosi 8 godzin. Ponadto istnieje jeszcze system równoważnego czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu można przedłużyć do 12 godzin (w niektórych przypadkach nawet do 16 lub 24 godzin). Istnieje także system, w którym tygodniowy czas pracy można przedłużyć do 43 godzin, a jeden dzień pracy w tygodniu może wynosić 12 godzin. W systemie przerywanym, czas pracy dzieli się przerwą w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Z kolei w tzw. zadaniowym systemie czasu pracy, to pracownik decyduje o rozkładzie czasu pracy. Natomiast w systemie skróconego czasu pracy, praca wykonywana jest przez mniej niż 5 dni w tygodniu. Można także spotkać się z tzw. systemem weekendowym, w którym dniami pracy są jedynie piątki, soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Te dwa ostatnie systemy mogą być stosowane wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca powinien określić system pracy w swoim przedsiębiorstwie w wewnątrzzakładowych przepisach, np. w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu.

Dni świąteczne w 2016 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 poz. 90) dniami wolnymi od pracy w 2016 r. są następujące dni:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- 27 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- 28 marca - drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- 15 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- 26 maja - dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W bieżącym roku poza Niedzielą Wielkanocną oraz niedzielą Zielonych Świątek, dwa dni świąteczne przypadają w niedzielę. Będzie to 1 maja oraz 26 grudnia. Żadne święto nie przypada w tym roku w sobotę. Warto zapamiętać, że w 2016 r. występują 52 niedziele, 53 wolne soboty oraz 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku (jest to istotne z punktu widzenia obliczania współczynnika urlopowego).

Jak obliczyć wskaźnik do ekwiwalentu za urlop w 2016 r.

W przypadku standardowego czasu pracy wolnymi dniami od pracy są niedziele i święta lub dni udzielone za przepracowane niedziele i święta. Mogą to być także dni wolne wynikające z rozkładu czasy pracy (wówczas może to być inny dzień niż niedziela lub święto). Wolne od pracy są także dni rekompensujące pracownikowi przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin (w ramach równoważonego czasu pracy).

Do ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop służy tzw. współczynnik urlopowy, który określa ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Współczynnik ten jest ustalany w każdym roku kalendarzowym. W jaki sposób się go oblicza? Od liczby dni w danym roku kalendarzowym należy odjąć łączną liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy (biorąc pod uwagę przeciętny, pięciodniowy tydzień pracy). Otrzymany wynik należy podzielić przez liczbę 12.

Obliczenie wygląda więc następująco:

365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolnych): 12 = 252 : 12 = 21.

Dla ułatwienia podajemy współczynnik urlopowy na 2016 r. dla zatrudnionych w różnych wymiarach czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.

Pełen etat

21

¾ etatu

15,75

½ etatu

10,50

1/3 etatu

7

¼ etatu

5,25

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone