zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Ważne daty, o których musisz pamiętać

Ważne daty, o których musisz pamiętać

#GotowiNaZmiany

09 stycznia 2019

4 ważne daty

o których musisz pamiętać, by przygotować e-sprawozdanie finansowe na czasObowiązek przygotowania i wysyłki sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej powoduje, że firmy muszą o wiele uważniej niż dotychczas przestrzegać wszystkich dat przygotowania tych dokumentów. O ile sygnowanie sprawozdań finansowych z datą wsteczną jeszcze do niedawna nie było niczym nadzwyczajnym, to w cyfrowej rzeczywistości nie będzie już możliwe.

E-sprawozdania oznaczają:

  • brak możliwości opóźnień
  • znakowanie czasem
  • każdy dokument ma historię utworzenia
  • możliwość monitorowania przez organ kontrolny wszystkich etapów tworzenia e-sprawozdania finansowego

Przygotowując e-sprawozdanie finansowe w swojej organizacji, musisz pamiętać o poniższych istotnych datach:

triangle
3 miesiące

Sprawozdanie finansowe musi zostać przygotowane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i podpisane do tego dnia. Podpisanie równoznaczne jest z podaniem daty podpisu przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – to przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

1 października

Od dnia 1 października 2018 r. przepisy art. 45 ust. 1g Ustawy o rachunkowości wskazują jako obowiązkową formę sprawozdania plik w formacje xml i nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r. Oznacza to, że obowiązek przygotowania
e-sprawozdania dotyczy okresów obrachunkowych, których dzień bilansowy przypadł przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe do tego dania oraz oczywiście wszystkich tych, których dzień bilansowy przypadł po 1 października 2018 r.

15 dni

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości roczne sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej wraz z załącznikami, tj. sprawozdanie z badania (jeśli jest wymagane), odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, należy również złożyć sprawozdanie z działalności.

10 dni

Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzący księgi rachunkowe mają na złożenie e-sprawozdania, tym razem w urzędzie skarbowym, 10 dni od dnia zatwierdzenia.Poznaj rozwiązanie do wygodnej obsługi
e-sprawozdań finansowych

Dowiedz się więcej


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/