zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

5 kroków do przygotowania e-sprawozdania finansowego

5 kroków do przygotowania e-sprawozdania finansowego

#GotowiNaZmiany

21 stycznia 2019

eSprawozdania
Legislacja

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe w pięciu prostych krokach?

1. Zbierz potrzebne dane

Osoba odpowiedzialna:

Księgowy

icon

Czynności:

icon

Zamknij księgi rachunkowe za rok obrachunkowy.


Przygotuj Dane:

  • bilans;
  • rachunek Zysków i Strat;
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  • rachunek przepływów pieniężnych;
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Przygotuj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Zarząd spółki; Księgowy

icon

Czynności:

icon

Wybierz rodzaj sprawozdania właściwy dla swojej organizacji.


Wygeneruj plik xml dla e-sprawozdania.


Wypełnij je automatycznie danymi z FK, lub wporwadź je ręcznie.


Dodaj załączniki.


Podpisz elektronicznie (podpis musi być złożony przez każdego z członków zarządu).

Potrzebujesz:

icon

Narzędzia do generowania, wieloktornej edycji i wydruku e-sprawozdania;


Podpisu kwalifikowanego dla sporządzającego i dla każdego członka zarządu.

3. Zbadaj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Biegły rewident; Księgowy

icon

Czynności:

icon

Badanie przez biegłego rewidenta.


Wprowadzanie poprawek po badaniu.

Potrzebujesz:

icon

Narzędzia do odczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;


Podpisu kwalifikowanego do podpisania opinii.

4. Zatwierdź e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Organ zatwierdzający; Zarząd spółki

icon

Czynności:

icon

Przedstawienie e-sprawozdania przed organem zatwierdzającym.


Uzyskanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty.

Potrzebujesz:

icon

Narzędzia doodczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;

5. Przekaż administracji

Osoba odpowiedzialna:

Członek zarządu; księgowy

icon

Czynności:

icon

Wysłanie do KRS lub KAS.


Dodanie załączników do e-sprawozdania

Potrzebujesz:

icon

E-sprawozdanie w .xml:

  • wypełnione, podpisane i zatwierdzone;
  • załącnzików (opinia z badania oraz uchwał o zatwierdzeniu);
  • podpisu elektronicznego do wysłania w KRS lub KAS.

Masz pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych? Porozmawiaj z ekspertem:
Ogólnopolska infolinia e-sprawozdania finansowe: 22 417 93 01


Sprawdź szkolenia o e-sprawozdaniach finansowych na www.SageAcademy.pl

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/