zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

5 ograniczeń „małego ZUSu”

5 ograniczeń „małego ZUSu”

#GotowiNaZmiany

25 lutego 2019

mały ZUS
Legislacja

Każda zmiana przepisów prawnych wiąże się z koniecznością zapoznania się z wymaganiami umożliwiającymi jej zastosowanie. Podobnie jest w przypadku wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. przepisów dotyczących tzw. małego ZUS. Pozwalają one obniżyć składki ZUS przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychód niższy niż 63 tys. zł. Pomimo wrażenia, że uzyskanie uprawnień do tych preferencji nie jest skomplikowane, jest kilka warunków i kwestii spornych. Poniżej przedstawimy pięć najważniejszych zagadnień związanych z tą zmianą.


1. Rejestracja na „mały ZUS” tylko do 8 stycznia 2019 r. – czy będzie nowy termin?


Przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS uzależnionych od wysokości osiągniętego przychodu, byli zobowiązani do złożenia w ZUS zgłoszenia do dnia 8 stycznia 2019 r. Według informacji ZUS przekroczenie tego terminu pozbawia płatnika prawa do skorzystania z tej preferencji w 2019 r. Będzie to ponownie możliwe dopiero w 2020 r., o ile odpowiednie zgłoszenie zostanie złożone w ZUS do dnia 8 stycznia 2020 r. Według szacunków rządowych 25% osób uprawnionych do tej ulgi nie złożyło przerejestrowania w wyznaczonym terminie.


2. „Mały ZUS” dotyczy tylko składek społecznych i jest ograniczony limitem


Obniżenie wysokości składek ZUS dotyczy tylko składek społecznych i składki na fundusz pracy. Wysokość tego obniżenia będzie tym większa, im niższy przychód za poprzedni rok kalendarzowy wykazał płatnik. Jest jednak dolna granica, poniżej której składki nie mogą zostać obniżone – to wysokość składek, jakie opłaca płatnik korzystający z preferencyjnych składek ZUS dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności, czyli nie mniej niż 213,57 zł. Natomiast wysokość składki zdrowotnej dla osób zakwalifikowanych do „małego ZUS” pozostaje na takim samym poziomie, jak u pozostałych płatników. W 2019 r. wysokość składki zdrowotnej wynosi 342,32 zł czyli o 22,38 zł więcej w stosunku do 2018 r. Oznacza to, że łącznie składki dla przedsiębiorców korzystających z „małego ZUS” nie mogą być niższe niż 555,89 zł i będą wyższe w miarę wzrostu przychodu za ubiegły rok.


3. Wykluczenia – twórcy, artyści i wolne zawody nie skorzystają z „małego ZUS”


Skorzystanie z „małego ZUS” jest obwarowane licznymi warunkami. Jednak najwięcej wątpliwości dotyczy wyłączenia z możliwości skorzystania z „małego ZUS” artystów, twórców i tzw. wolnych zawodów. Do grona twórców zalicza się między innymi architektów, pisarzy, plastyków, muzyków, fotografów. W grupie artystów są między innymi aktorzy, reżyserzy, tancerze, muzycy, scenografowie. Natomiast do grupy wolnych zawodów zaliczani są między innymi lekarze, stomatolodzy, weterynarze, pielęgniarki i tłumacze. Przepisy i informacje z ZUS w tym zakresie są na tyle niejasne, że wskazane jest śledzenie interpretacji dotyczących tego wyłączenia. Infolinia ZUS informuje, że jeśli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG, to ma prawo skorzystać z „małego ZUS”. Takie stanowisko jednak nie wynika bezpośrednio z przepisów.


4. Wyliczenie wysokości podstawy składek tylko raz w roku – do 10 lutego 2019 r.


Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy uzyskanie w trakcie 2019 r. przychodów wyższych niż 63 tys. zł automatycznie spowoduje utratę uprawnień do skorzystania z „małego ZUS”. Przepisy nie przewidują obowiązku korygowania podstawy ze względu na wyższy przychód uzyskany w trakcie bieżącego roku. Uzyskanie w 2019 r. przychodu przekraczającego 63 tys. zł pozostanie bez wpływu na rozliczenie 2019 r. Spowoduje jedynie utratę tych uprawnień w roku kolejnym. W celu ustalenia wysokości składek na 2019 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z kalkulatora udostępnionego przez ZUS: https://eskladka.pl/Calculator
Tak wyliczoną podstawę składek przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić w deklaracji rozliczeniowej wraz z informacją o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS będzie mógł również zażądać udokumentowania wysokości rocznego przychodu w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania.


5. „Mały ZUS” również dla firm, które zakończą preferencyjny okres obniżonych składek po 24 miesiącach


Wysokość składek na „mały ZUS” nie może być niższa niż preferencyjne składki płacone przez przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą. Z tego powodu te osoby nie były zobligowane do przerejestrowania na kod „małego ZUS” z dniem 1 stycznia br. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać po zakończeniu preferencyjnego ZUS z „małego ZUS”, będzie musiał złożyć przerejestrowanie w ciągu siedmiu dni od momentu zakończenia okresu preferencyjnych składek ZUS. Również w tym przypadku niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało utratą uprawnień do skorzystania z „małego ZUS” w bieżącym roku.Wypróbuj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/