zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Anonimizacja lub usunięcie danych – co oznacza w dziale kadrowym?

Anonimizacja lub usunięcie danych – co oznacza w dziale kadrowym?

16 kwietnia 2018

Anonimizacja lub usunięcie danych – co oznacza w dziale kadrowym?

RODO wprowadza obowiązek usuwania lub anonimizowania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest nieuzasadnione lub gdy dana osoba chce skorzystać z prawa do zapomnienia. Nie wszystkie dostępne na rynku programy kadrowe dają jednak taką możliwość.Sage

Spełniasz
wymogi
RODO?

SprawdźRODO daje każdemu, kogo dotyczą dane, nowe uprawnienie w postaci prawa do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

De facto są to dwa uprawnienia, które polegają na:

 • możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych;
 • możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.

Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choćby jedna z poniższych przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych:
  • w związku ze swoją szczególną sytuacją albo
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek ten może być ograniczony przez:

 • dostępną technologię,
 • koszty,
 • konieczność ograniczenia się do tzw. „rozsądnych działań”, czyli wykazania się tzw. „należytą starannością”.

Podstawa prawna:art. 17 RODO.

Nie wszystkie rozwiązania informatyczne obecnie funkcjonujące na rynku są już przystosowane do bezproblemowej obsługi tych nowych obowiązków. W ciągu najbliższych kilku tygodni w odpowiednie funkcjonalności zostaną wyposażone programy Sage Symfonia. ERP, Sage Kadry i Płace One Payroll, Sage Symfonia 2.0, Sage Symfonia Start 2.0 oraz Sage 50cloud.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/