zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

19 lutego 2016

Co biuro rachunkowe zyska dzięki e-kontrolom podatkowym

Od 1 lipca 2016 r. elektroniczne kontrole podatkowe przybiorą zupełnie nową formę. Na mocy ostatniej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przedsiębiorcy zostali zobligowani do przekazywania danych inspektorom skarbowym w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Z punktu widzenia działalności biura rachunkowego, istotne jest by zapewnić sprawną obsługę finansowo-księgową swoim klientom po tej kluczowej dacie.

Mimo że obecnie brakuje jeszcze przepisów wykonawczych precyzujących szczegóły procedur kontrolnych, to warto przygotowania do tej ważnej zmiany rozpocząć już teraz.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 r. zmiana obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, który umożliwia małym i średnim firmom (określonych na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej) odmowę przekazania danych w formacie JPK, jeżeli zwróci się o to urząd skarbowy. Przywilej ten zniknie z dniem 1 lipca 2018 r.

Dlaczego JPK jest ważny z punktu widzenia biur rachunkowego?

Trzeba pamiętać, by klienci biura byli rzetelnie poinformowani o konsekwencjach wejścia w życie art. 193a znowelizowanej Ordynacji podatkowej. Przepis wdrażający JPK umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, ale nawet poszczególne ich pozycje.

W przypadku biur rachunkowych, wdrożenie JPK do Ordynacji podatkowej niesie ze sobą wiele poważnych następstw. Firma prowadząca usługowo księgi podatkowe jest bardzo często najważniejszym źródłem rzetelnych informacji dotyczących prawa podatkowego dla swoich klientów. Klienci biura muszą mieć zatem świadomość, że w przypadku obowiązku przekazywania danych w formie JPK i braku możliwości wypełnienia tego obowiązku, podatnik musi liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Powierzenie spraw księgowych i podatkowych opiece biura rachunkowego, nie zwalnia przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością karno-skarbową. Zgodnie z prawem, biuro rachunkowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe swoich klientów, a jeżeli taka odpowiedzialność została ujęta w umowie między podatnikiem, a biurem rachunkowym, to nie jest ona wiążąca z punktu widzenia organów fiskusa. Podatnik, zleceniodawca usług księgowych może jednak domagać się od biura rachunkowego odszkodowania (na drodze cywilnej) za szkody popełnione w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości.

Chociaż obecnie brak przepisów uszczegółowiających, to należy przypuszczać, że identyczne reguły będą obowiązywały w przypadku elektronicznych kontroli podatkowych i obowiązkowego generowania danych w formie JPK. Można więc przypuszczać, że w sytuacji, gdy biuro rachunkowe prowadzące księgi podatkowe przedsiębiorcy popełniło pomyłkę (np. w wyniku błędu po stronie użytkowanego oprogramowania) w generowaniu danych w formie JPK, wówczas otwiera to drogę do roszczeń ze strony przedsiębiorcy.

Można zyskać nowych klientów

Biuro rachunkowe często doradza swoim klientom w zakresie prawa podatkowego; jest traktowane przez nich jako mentor i autorytet w sprawach związanych z rachunkowością, księgowością i podatkami. Klienci wierzą, że biuro na bieżąco monitoruje zmiany prawne oraz stosuje się do zaleceń płynących z resortu finansów.

Jeżeli podatnik podlega obowiązkowi generowania danych w formie JPK, istotne jest by także biuro miało możliwość sprawdzenia poprawności wygenerowanych danych. Ważne by biuro rachunkowe było w stanie pracować na takich samych systemach informatycznych, jak jego klienci. Dzięki temu zachowana zostanie spójność danych i możliwe jest wyeliminowanie ryzyka pomyłki przy eksporcie danych pomiędzy programami lub modułami.

Warto pamiętać, że duży nacisk ze strony administracji podatkowej na obszar e-kontroli powoduje, że na rynku biur rachunkowych podatnicy będą chętniej szukali partnerów, którzy nadążają za tymi zmianami i są w stanie obsługiwać generowanie plików JPK. Zwiększająca się konkurencja na rynku księgowym powoduje, że podmiot posiadający aktualne oprogramowanie, zdolne do generowania danych w formie JPK, może szybko zyskać przewagę konkurencyjną. Poza tym posiadanie takiego oprogramowania przez biuro rachunkowe w większym stopniu chroni je przed odpowiedzialnością sprawczą. Jest ono też postrzegane jako solidny, rzetelny partner przez obsługiwanych podatników.

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, mimo że niesie ze sobą koszty i pewne komplikacje po stronie przedsiębiorstw, jednocześnie dla biur rachunkowych może być interesującą okazją do poprawienia swojej sytuacji na rynku, poszerzenia działalności i zdobyciu nowych klientów. Warto skorzystać z tej szansy i już teraz rozpocząć przygotowania do implementacji JPK do swojego oprogramowania.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone