zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Co przyniosą zmiany w Kodeksie Pracy od 2018

Co przyniosą zmiany w Kodeksie Pracy od 2018

20 października 2018

Legislacja

Dynamika rynku pracy jest tak duża, że przepisy nie zawsze nadążają za jego potrzebami. Poza zmianami, jakie w zakresie kadr przyniósł obecny rok, na 2018 rok planowane są dalsze regulacje prawne.


Uchwalony przeszło pół wieku temu Kodeks Pracy mimo wielokrotnych modyfikacji nie reguluje wszystkich kwestii związanych z dzisiejszym rynkiem pracy. Nad dostosowaniem przepisów do obecnych realiów pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana we wrześniu 2016 r. Niezależnie od niej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta powstał projekt zmian Kodeksu Pracy uwzględniający problemy pracownicze zgłaszane w otrzymywanej korespondencji.


Ochrona pracowników


Proponowane przez Kancelarię Prezydenta zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia ochrony pracowników. Jednym z jej elementów ma być możliwość ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy za mobbing także w trakcie zatrudnienia lub w sytuacji, gdy pracodawca sam rozwiąże z pracownikiem umowę. Dotychczas warunkiem ubiegania się o odszkodowanie było rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika, co czasami wykorzystywali pracodawcy spodziewający się pozwu i uprzedzali otrzymanie wypowiedzenia zwolnieniem pracownika.


Dodatkowo projekt zmian rozszerza zakres dyskryminacji pracowników wprowadzając otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację, po to, aby każde obiektywnie nieuzasadnione nierówne traktowanie pracowników można było uznać za dyskryminację. Obecnie katalog niedozwolonych przyczyn nierównego traktowania jest ściśle określony przepisami, co ogranicza możliwość dochodzenia przez pracownika na drodze sądowej swoich praw w sytuacjach nieuwzględnionych w obecnej ustawie.


Zmiany w przepisach mają dotyczyć także osób korzystających z uprawnień rodzicielskich dla innych członków rodziny. Do tej pory nowelizacje przepisów obejmowały ułatwienia dla pracujących rodziców, m.in. uelastycznienie systemu urlopów związanych z rodzicielstwem. Planowana nowelizacja Kodeksu Pracy ma rozszerzyć grono osób uprawnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem na prawach takich jak prawa rodziców o innych, pracujących członków rodziny w sytuacjach, gdy sprawują oni opiekę na dzieckiem.


Zmiany w zakresie świadectw pracy


Nowelizacja przepisów ma również przedłużyć do 14 dni termin składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, że obecny, siedmiodniowy termin na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz z żądaniem jego sprostowania do sądu jest zbyt krótki.


Dodatkowo w Kodeksie Pracy ma pojawić się nowy przepis umożliwiający pracownikowi uzyskanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Obecnie pracownik może wystąpić do sądu z wnioskiem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy w sytuacjach, gdy ten nie wyda pracownikowi dokumentu. Jeśli jednak pracodawca nie spełni żądania sądu, a egzekwowanie świadectwa pracy jest nieskuteczne z uwagi na likwidację firmy lub brak osób uprawnionych do wydania dokumentu w imieniu pracodawcy pojawia się problem, który rozwiązać ma nowy zapis ustawy. Pozwoli on pracownikowi ubiegać się w sądzie o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy, które będzie zawierało informacje, jakie wymagane są przepisami o świadectwie pracy. W sytuacjach, gdy uzyskanie przez sąd wszystkich niezbędnych informacji byłoby niemożliwe, w orzeczeniu mają znaleźć się podstawowe dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy, zajmowanych stanowisk oraz trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotuje dodatkowe zmiany


Poza zmianami proponowanymi w prezydenckim projekcie nowelizacji, nad zmianami w ustawie pracuje także Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W jej pracach uczestniczą także przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych. Szczegóły zmian opracowanych przez tę grupę nie są jeszcze znane, jednak mają one dotyczyć innych aspektów niż projekt prezydencki i obejmować takie aspekty, jak czas pracy, niestandardowe formy zatrudnienia, czy też minimalizacja obowiązków mikro przedsiębiorstw.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/