zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Co przyniosą zmiany w Kodeksie Pracy według projektów z 2018

Co przyniosą zmiany w Kodeksie Pracy według projektów z 2018

20 października 2018

Legislacja

Od dawna mówi się o potrzebie zmiany Kodeksu Pracy. Im bliżej wprowadzenia realnych zmian prawnych w tym zakresie, tym więcej kontrowersji i wątpliwości, czy nowe przepisy rzeczywiście będą korzystne dla pracodawców i pracowników.


Prace nad projektem nowym Kodeksem Pracy rozpoczęte we wrześniu 2016 r. nadal są w toku. Ich celem ma być uwzględnienie w przepisach prawa dynamiki i potrzeb rynku pracy oraz poprawić ogólną sytuację pracowników – szczególnie zatrudnianych obecnie na umowach tymczasowych i zleceniach. Od początku projekt jest realizowany dwutorowo. Część zmian wynika z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, który odniósł się przede wszystkim do ułatwienia realizacji uprawnień pracowniczych. Drugi zakres prac jest prowadzony przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, i w tym obszarze projektowane zmiany mają charakter rewolucyjny i budzący wiele wątpliwości, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.


Ograniczenie możliwości pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne


Jedną z informacji, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji, jest istotne ograniczenie stosowania umów zlecenie i o dzieło. Wstępne założenia projektu przewidywały zniesienie możliwości pracy na umowie zleceniu w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Projekt jednak został zmieniony. Wprowadzono zapis umożliwiający pracę na podstawie umowy zlecenie, jednak w ograniczonym zakresie, bo tylko do 32 godzin miesięcznie. Nowy Kodeks Pracy przewiduje również możliwość pracy na podstawie umów cywilnoprawnych dla kadry menadżerskiej i specjalistów, ale tylko pod warunkiem ustalenia wynagrodzenia co najmniej na poziomie 5-krotności minimalnej stawki godzinowej. W pozostałych przypadkach możliwe będą tylko dwie opcje: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpraca w charakterze osoby samozatrudnionej.


Nowe rodzaje umów o pracę


Ograniczenie możliwości współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych ma być zrekompensowane wprowadzeniem dodatkowych rodzajów umów o pracę. Projekt przewiduje umowy na czas wykonywania pracy dorywczej oraz na czas wykonywania pracy sezonowej. Kolejnym rodzajem nowej umowy ma być nieetatowa umowa o pracę, czyli umowa, która z jednej strony będzie pozwalać na zachowanie elastyczności godzin pracy, a z drugiej strony będzie gwarantować osobie zatrudnionej podstawowe prawa pracownicze.


Rewolucja w urlopach pracowniczych


Najmniej kontrowersyjną zmianą jest planowane zrównanie wymiaru urlopu do 26 dni w skali roku dla wszystkich pracowników. Kolejne propozycje są jednak już dużo bardziej zaskakujące. Projekt zakłada utratę urlopu, w przypadku gdy pracownik nie wykorzysta go w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego – w takiej sytuacji pracownik będzie miał prawo do rekompensaty w wysokości 2-krotnosci wynagrodzenia za czas niewykorzystanego urlopu. Kolejna zmiana ma dotyczyć urlopu na żądanie – pozostanie nadal jako uprawnienie pracownicze, ale pracownik będzie miał obowiązek poinformowania pracodawcy z 24-godzinnym wyprzedzeniem o chęci skorzystania z niezaplanowanego dnia wolnego od pracy. Natomiast pracodawca zostanie zobowiązany do ustalenia urlopu z pracownikiem z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem.


Zwolnienie pracownika z dodatkowymi obowiązkami


Projekt nowego Kodeksu Pracy wprowadza procedurę obowiązującą pracodawcę podczas zwalniania pracownika. W przypadku firm zatrudniających co najmniej 10 osób pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika o zamiarze zwolnienia i wysłuchać go w obecności wybranego przez niego świadka, jeśli zwolnienie będzie wynikało z przyczyn dotyczących pracownika. Natomiast firmy zatrudniające mniej niż 10 osób będą miały możliwość uniknięcia tej procedury przez zapłatę pracownikowi odprawy. Formą zabezpieczenia dla pracodawcy będzie brak możliwości uniknięcia zwolnienia przez skorzystanie ze zwolnienia chorobowego – w takim przypadku pracownik nie będzie już podlegał ochronie. Projekt zakłada również obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Kolejną bardzo kontrowersyjną zmianą jest wprowadzenie obowiązku zaproponowania pracownikowi innej pracy, jeśli zwolnienie następuje z przyczyn niedotyczących pracownika.


Pozytywne zmiany


Projekt przewiduje również zupełnie nowe regulacje, których z pewnością dotychczas brakowało. Należy do nich np. usankcjonowanie możliwości okazjonalnej pracy zdalnej przez jeden dzień w tygodniu. Według projektu ma się również pojawić zapis o uregulowaniu zatrudnienia pracowników świadczących usługi w domach np. sprzątaczek i opiekunek. Zapowiadane zmiany Kodeksu Pracy przede wszystkim niosły ze sobą oczekiwania uregulowania w przepisach właśnie takich rozwiązań, które już funkcjonują na rynku pracy.


To tylko wybrane przepisy zawarte w projektach nowych Kodeksów Pracy. Zakres proponowanych zmian jest znacznie szerszy. Obecnie projekty przygotowane przez komisję trafiły do Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister po zapoznaniu się z projektami przedstawi swoje stanowisko – podkreślmy, że dokładne zapisy projektów nie zostały jeszcze upublicznione. Nie wiadomo również, kiedy zostaną one skierowane do konsultacji społecznych. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długa droga do osiągnięcia kompromisu odnośnie proponowanych zmian, tym bardziej że organizacje związków zawodowych i pracodawców nie odnoszą się entuzjastycznie do przedstawionych projektów. Zarzuty dotyczą przede wszystkim ograniczenia swobody działania zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Pozostaje oczekiwanie dalszego przebiegu prac i ostatecznych decyzji odnośnie kształtu znowelizowanych Kodeksów Pracy.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/