zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Czy pracodawca musi kontrolować pracownika na chorobowym?

Czy pracodawca musi kontrolować pracownika na chorobowym?

#GotowiNaZmiany

08 maja 2019

prawo pracy
Legislacja

Czy pracodawca musi kontrolować pracownika na chorobowym?


W styczniu 2019 r. ZUS wystosował pismo do przedsiębiorców, z którego wynikało, że mają oni nowy obowiązek kontrolowania pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz comiesięcznego raportowania do ZUS wyników tych kontroli. Po kilku miesiącach ZUS przesłał jednak sprostowanie do swojej decyzji.


Tylko w ciągu jednego, ubiegłego roku polscy pracownicy spędzili na zwolnieniach lekarskich łącznie ponad 243 miliony dni! W tym samym okresie lekarze wystawili niemal 20 milionów zwolnień. Przez chorobowe tracą zarówno pracodawcy (w 2018 r. pokryli blisko 40% kosztów zwolnień lekarskich), jak i skarb państwa. Nic dziwnego, że ZUS robi wszystko, by uszczelnić system i weryfikować zasadność wystawianych zwolnień. Z jednej strony nasila więc własne kontrole, a jednocześnie chciałby skłonić do nich samych pracodawców.Na początku stycznia do firm zatrudniających ponad 20 pracowników ZUS wystosował mail, z którego wynikał nowy obowiązek raportowy. Pracodawcy mieli co miesiąc (do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca) raportować do ZUS wynik przeprowadzonych kontroli wśród pracowników przebywających na L4 (e-ZLA). ZUS w korespondencji powoływał się na ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, który obejmuje płatników składek. W załączonym wzorze wskazano, jakie dane pracodawca zobowiązany jest przesyłać do ZUS w wyniku przeprowadzonych kontroli: nazwę i NIP płatnika składek, imię, nazwisko oraz PESEL kontrolowanego pracownika, serię i numer zwolnienia lekarskiego, datę i wyniki kontroli (status zgodności z przepisami wykorzystywanego zwolnienia).


Jak łatwo się domyślić, korespondencja wywołała wśród pracodawców burzę, ponieważ jak dotąd kontrola pracownika przebywającego na chorobowym była dla nich jedynie uprawnieniem, a nie systemowym obowiązkiem. W związku z tym rzecznik MŚP wystosował do ZUS interpelację z prośbą o wyjaśnienie prawne. ZUS w wyjaśnieniu powołał się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydanego do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z 25 czerwca 1999 r. Źródłem całego zamieszania i korespondencji wysłanej przez ZUS do przedsiębiorców było właśnie wspomniane rozporządzenie, w świetle którego zamieniono uprawnienia pracodawcy do przeprowadzanie kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i raportowania do ZUS w comiesięczny obowiązek. Zapis z rozporządzenia pozostawał więc w sprzeczności z zapisem obowiązującej ustawy.


W odpowiedzi na wniosek rzecznika MŚP ZUS wyjaśnił, że kwestia kontroli i raportowania pozostaje uprawnieniem pracodawcy, tak jak to wynika z ustawy. Pracodawca może więc prowadzić kontrole, natomiast nie ma comiesięcznego obowiązku raportowania do ZUS.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/