zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca? Cz.2

Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca? Cz.2

21 września 2018

Legislacja

W drugiej części naszego poradnika o zbieraniu danych osobowych przez przedsiębiorstwa dowiesz się, czy pracodawca ma prawo sprawdzania profilu kandydatów do pracy na portalach społecznościowych, by np. zweryfikować korzystanie ze zwolnienia lekarskiego.


Bazy CV kandydatów


Wśród wielu pytań o RODO często przewija się to: czy firmy mogą/będą mogły tworzyć bazy CV kandydatów do pracy? Jeśli firma przeprowadza rekrutację na konkretne stanowisko , podstawą przetwarzania danych jest podjęcie czynności koniecznych przed zawarciem umowy, a w przypadku danych dodatkowych – najczęściej zgoda kandydata. Po zakończeniu naboru CV wyłonionej osoby oraz pozostałych kandydatów archiwizuje się na czas potrzebny do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, np. z tytułu dyskryminacji. Po upływie tego okresu usuwa się je. Jeśli te odrzucone CV firma chce wykorzystać na potrzeby przyszłych rekrutacji, powinna uzyskać na to stosowną zgodę kandydata (chyba że zgoda taka została udzielona w wysłanym CV).

Ważne: nie można zabronić kandydatowi wyrażenia zgody na wykorzystanie CV we wszystkich rekrutacjach, które będą organizowane, bo przecież nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przewidzieć. Więc do momentu odwołania zgody jest ona bez wątpienia ważna. Dobrą praktyką jest jednak, by w przypadku rekrutacji pracodawca wskazywał, czy zgoda jest na tę konkretną, czy też na kolejne rekrutacje, z określeniem okresu, na jaki zgoda jest udzielana (np. rekrutacje organizowane przez 12 najbliższych miesięcy). Możliwe jest jednak, że ktoś chce, by taka zgoda obejmowała rekrutacje tak długo, jak będą organizowane, bez ograniczeń czasowych i trudno odebrać prawa do jej wyrażenia.


Między aktywnością a inwigilacją


Czy pracodawca będzie mógł sprawdzać konto kandydata lub pracownika na portalach internetowych? Praktyka dnia codziennego pokazuje, że teraz często się to zdarza, np. w celu weryfikacji, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienia lekarskie. W ocenie projektodawców nowych przepisów, jeśli ktoś utworzył otwarte konto na portalu dotyczącym stricte kariery zawodowej po to, by inni mogli się zapoznać z jego osiągnięciami, wyraża w ten sposób zgodę na pozyskiwanie tych informacji. Nie jest natomiast możliwe przeglądanie prywatnych kont na portalach społecznościowych. RODO nie przewiduje przesłanki powszechnej dostępności. Wprawdzie zastanawiano się, czy jedną z podstaw przetwarzania danych nie powinien być sam fakt tego, że dane zostały rozpowszechnione przez osobę, której dotyczą – jednak w art. 6 RODO nie przyjęto takiego rozwiązania. Poza tym dane na portalach społecznościowych są udostępnianie w kręgu znajomych i nie są informacjami rozpowszechnionymi.


A czy w takim razie pracodawca może nakazać pracownikowi założenie konta na danym portalu? Oczywiście może, ale tylko gdy jest to niezbędne do wykonania umowy o pracę. W praktyce więc może dotyczyć to raczej nielicznych grup zawodowych, np. zatrudnionych w mediach lub biznesie rozrywkowym. Nie jest natomiast możliwe wymuszanie zakładania kont w przypadku pracowników tylko dlatego, że np. pracodawcy wygodnie się w ten sposób kontaktować.


Ukryty monitoring w pracy?


Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał wytyczne dotyczące monitoringu wizyjnego, w których wskazuje na to, że przepisy RODO oraz unormowania krajowe nie pozwalają, by monitoring był prowadzony za pomocą ukrytych kamer (https://uodo.gov.pl/pl/138/354). Urząd wskazuje w wytycznych, że uprawnienia do prowadzenia niejawnego monitorowania mają jedynie służby porządkowe i specjalne prowadzące czynności na podstawie ustaw regulujących ich działalność. Wskazuje również, że stosowanie ukrytych kamer może zostać uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych.

Aktualny stan prac nad projektem, dostępny pod adresem Rządowego Centrum Legislacji: (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951)


Artykuł powstał na podstawie rozmowy przeprowadzonej z dr. Maciejem Kaweckim, Ministerstwo Cyfryzacji; publikacja w GazetaPrawna.pl


Tomasz_Mamys

Tomasz Mamys
Prowadził projekt dostosowania i wdrożenia RODO w Sage w Polsce jako części globalnej organizacji. Ekspert, autor publikacji i wystąpień w obszarze ochrony danych osobowych w biznesie. Zafascynowany rozwojem AI i nowych technologii w służbie ludzkości.

  • studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • od ponad 20 lat związany z branżą IT;
  • od ponad 15 lat menadżer zespołów sprzedażowych i wdrożeniowych;
  • menadżer projektów IT;
  • trener profesjonalnych prezentacji;
  • aktualnie w Sage prowadzi zespół PreSales oraz zarządza wybranymi projektami wewnętrznymi.
Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/