zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

31 marca 2016

Wydatki na JPK w kosztach uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy coraz częściej pytają, czy wydatki poniesione w związku z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego do użytkowanych w firmach programów finansowo-księgowych będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Okazuje się, że będzie to możliwe przy spełnieniu pewnych warunków. 

Podstawę prawną wprowadzenia e-kontroli podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 2015 roku, poz. 1649. Art. 193a § 1 nowelizujący Ordynację podatkową, wskazuje, że podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą zobligowane na żądanie organu podatkowego do przekazania całości lub części ksiąg za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej. W przepisach towarzyszących podane są terminy, struktura logiczna pliku oraz adresaci do których kierowane są zmiany.

Oczywistym jest, że dane w postaci elektronicznej dla organów podatkowych, w żaden sposób nie mogą być przygotowywane manualnie, a będą generowane automatycznie za pomocą procedur komputerowych. Wyzwanie pojawia się przede wszystkim dla producentów oprogramowania wspierającego zarządzanie. To oni będą musieli przygotować dodatkową funkcjonalność w swoich systemach informatycznych, która będzie umożliwiała pobranie danych z programu i wyeksportowanie ich w postaci JPK. Tak jak do tej pory, każdy nowowprowadzony przepis podatkowy, musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w funkcjonalności programów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, tak i tym razem obsługa plików JPK, stanie się standardem w każdym szanującym się programie finansowo – księgowym.

W związku z koniecznością wprowadzenia tej funkcjonalności konieczna będzie aktualizacja dotychczas użytkowanego programu komputerowego. Z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 13g, ust. 13) wynika, że ulepszane mogą być tylko środki trwałe i nie ma w niej mowy o wartościach niematerialnych i prawnych do których zaliczane są prawa autorskie lub licencje, które są łączone z programami komputerowymi. W związku z czym, nie będzie wskazane podwyższanie wartości początkowej programu o wartość rozszerzenia o funkcjonalność obsługi JPK i następnie jego amortyzowanie.

Rodzi się więc pytanie jak potraktować koszt związany z wdrożeniem obsługi JPK? Odpowiedzią na to pytanie jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 (ILPB4/423-2/12-4/MC). Organ skarbowy wskazuje w niej, że „Oprogramowanie komputerowe stanowi autorskie prawo majątkowe, bądź licencję i jest zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z cytowanego art. 16g ust. 13 tej ustawy wynika, iż ulepszeniu mogą podlegać jedynie środki trwale, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje natomiast możliwości "ulepszania" wartości niematerialnych i prawnych. Wdrożone przez Spółkę dwie aktualizacje (…) stanowią prace zmierzające do rozszerzenia funkcjonalności pierwotnego oprogramowania. W związku z tym, nie dochodzi do odrębnego przekazania praw (udzielenia licencji). Jeśli zatem czynności te nie są związane z przekazaniem nowych, odrębnych licencji, które stanowiłyby odrębne wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, wówczas wydatki poniesione na modyfikację użytkowanego programu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z powołanych powyżej przepisów”.

Warto również wskazać, że wprowadzenie nowej formy kontroli skarbowej, jest znacznym usprawnieniem tego typu działań. Dotychczasowe kontrole zawsze powodowały pewne zamieszanie i zaburzały porządek codziennej pracy w firmie. Dzięki JPK przedsiębiorca będzie w dużym stopniu odciążony od towarzyszenia urzędnikom skarbowym przy ich czynnościach. Należy również podkreślić jeszcze jeden walor tego rozwiązania, a mianowicie zmobilizowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg podatkowych do wykonywania tego w sposób uporządkowany i rzetelny.

Magdalena Chomuszko, analityk firmy Sage

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone