zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

W lipcu umowy z 50% kosztami uzyskania przychodów znów znowelizowane

W lipcu umowy z 50% kosztami uzyskania przychodów znów znowelizowane

07 sierpnia 2018

Legislacja

Pół roku po wejściu w życie zmian w zakresie stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów, prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o PIT. Pomijając liczne inne zmiany w tej ustawie, najnowsza nowela poszerza katalog działalności uprawnionych do zastosowania 50% limitu kosztów w umowach o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.


Od stycznia tego roku wprowadzono istotne zmiany ograniczające możliwość stosowania umów o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodów. Po raz pierwszy w historii do ustawy wprowadzono katalog działalności, które mają przywilej korzystać z preferencyjnego limitu. W praktyce ten ruch utrudnił sytuację pracodawców i pracowników rozliczających się w tym trybie, ponieważ znacznie zawężono grupy zawodowe uprawnione do świadczenia pracy w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W gronie wykluczonych znalazły się m.in. osoby oferujące usługi doradcze, tłumaczeniowe, piszące teksty na zlecenie, analitycy, graficy oraz świadczący usługi inżynierskie.Webinarium Webinarium

Uchwalenie nowelizacji wzbudziło liczne kontrowersje i sprzeciw różnych środowisk zawodowych, w wyniku czego po paru miesiącach rozpoczęły się prace nad nowelizacją, która została podpisana przez Prezydenta RP na początku lipca. W jej wyniku poszerzono katalog działalności uprzywilejowanych do stosowania umów z 50% kosztem uzyskania przychodów. W nowym brzmieniu art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umowy te mają prawo stosować osoby, które wykonują działalność:

  • twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów i gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • w zakresie produkcji audialnej i audiowizualnej,
  • publicystyczną,
  • muzealniczą w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
  • konserwatorską,
  • badawczo-rozwojową, naukowo-dydaktyczną, naukową oraz działalność dydaktyczną prowadzoną w uczelni;
  • a także osoby uzyskujące przychody z tytułu prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,

Zmiany wchodzą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/