zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 grudnia 2016

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej: Co musisz wiedzieć?


Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza nową rzeczywistość prawną. Zaostrzone kary, policja skarbowa, efektywne systemy monitoringu działalności gospodarczej – to wszystko czeka przedsiębiorców już w 2017 r.

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Krajową Administrację Skarbową. KAS połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę. Wyodrębniona zostanie nowa struktura – Służba Celno-Skarbowa. Będą to umundurowane jednostki tropiące nieprawidłowości podatkowe. KAS rozpocznie działalność 1 marca 2017 r.


Fiskus będzie wiedział wszystko o podatnikach

Ustawa zakłada także powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego, który ma służyć gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi. Przedstawiciele resortu finansów zapowiadają, że powstająca baza danych będzie zsynchronizowana z centralnym rejestrem faktur i Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Będą tam zagregowane dane pochodzące także z banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych oraz rejestru KRS.

Powstanie KAS całkowicie zmieni struktury administracji skarbowej. Nastąpi scalenie pionów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (obecnie działających osobno i niezależnie) do formy jednej super-organizacji – Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jak tłumaczą autorzy tej zmiany, jest ona konieczna ze względu na palący problem luki podatkowej, która dla budżetu oznacza uszczuplenie wpływów o kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Powoływana KAS ma przede wszystkim znacznie zwiększyć skuteczność w ściąganiu podatków i jednocześnie efektywnie przeciwdziałać procederom przestępczym, takim jak wyłudzenia VAT. Wraz z restrukturyzacją organów skarbowych, zmieniają się przepisy, które przecież obejmują wszystkich bez wyjątku podatników.


Co czeka przedsiębiorców w 2017 r.

W 2017 r. poprzez modyfikację otoczenia prawnego oraz postępującą cyfryzację administracji skarbowej nastąpi zmiana rzeczywistości, w jakiej funkcjonować będą przedsiębiorstwa.

Oto co musisz wiedzieć o rewolucji w prawie podatkowym:

1. Następuje daleko idąca cyfryzacja obiegu informacji na styku fiskusa i przedsiębiorców: wdrażany jest Jednolity Plik Kontrolny; od stycznia znacznemu rozszerzeniu ulegnie lista przedsiębiorców zobowiązanych składać deklaracje VAT w formie elektronicznej; powstanie Centralny Rejestr Danych Podatkowych, czyli jedno miejsce, w którym fiskus będzie gromadził i przetwarzał dane finansowe podatników. Niemal pewne jest wyeliminowanie z obiegu papierowych paragonów poprzez zastąpienie ich formą elektroniczną, co dramatycznie zwiększy ilość przetwarzanych przez fiskus danych o podatnikach, w tym o osobach fizycznych. Zmiany te doprowadzą do tego, że organy skarbowe będą na bieżąco wiedzieć niemal wszystko o prowadzonej przez każdego przedsiębiorcę działalności.

2. Organy skarbowe uzyskają pełen i niemal niczym nieograniczony dostęp do informacji finansowych podatników. Nie będą przy tym mieć żadnych przeszkód, by opracowywać i wdrażać mechanizmy usprawniające automatyczną weryfikację przetwarzanych danych, np. w celu wychwytywania określonych nieprawidłowości. Mogą bowiem być to mechanizmy do wykrywania nieprawidłowości świadczących o popełnianych przestępstwach, ale równie dobrze zwykłych błędów operacyjnych popełnianych w zakresie prowadzonej działalności – księgowaniu czy wystawieniu faktury. A takie błędy mogą zdarzyć się każdemu.

3. Wprowadzane są zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym, które jednoznacznie określają podejście ustawodawcy do kwestii wykroczeń i przestępstw podatkowych. Kilkukrotne zaostrzanie kar w postaci wyższych grzywien, wprowadzenie kar więzienia za posługiwanie się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny (wystawianie bądź księgowanie), w tym faktur uwzględniających mniejsze kwoty. Przepisy te obejmą naprawdę każdego przedsiębiorcę.

4. Zwiększona zostaje odpowiedzialność księgowych i biur rachunkowych za błędy i nieprawidłowości w rozliczeniach firmowych. W praktyce zostanie ona zrównana do stopnia odpowiedzialności karnej i skarbowej, jaką ponosi przedsiębiorca. Jednocześnie zmieniają się procedury kontrolne. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej będzie mógł rozpocząć przeprowadzenie kontroli na podstawie okazania legitymacji służbowej (niezwłocznie, po przekazaniu podatnikowi decyzji w tej sprawie) – w siedzibie przedsiębiorcy oraz w miejscach przechowywania jego dokumentów.

5. Reforma aparatu skarbowego zmierza m.in. do koncentracji na ściąganiu podatków i zwiększenia przychodów w ramach prowadzonej działalności KAS.

Nowe rozwiązania teleinformatyczne skarbówki i zmiana otoczenia prawnego (karnego) stwarzają warunki do nadmiarowego egzekwowania przepisów. Fiskus będzie miał potężne narzędzia do modelowania strategii generowania wpływów budżetowych. W wielu przypadkach firmy do nakładania mandatów mogą być wskazywane automatycznie przez systemy informatyczne.

 

 


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone