zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

16 listopada 2015

W 2016 roku wzrosną limity podatkowe

Znamy już limity podatkowe, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. W większości przypadków są one wyższe niż w 2015 r.

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany dokładnie rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).

Mały podatnik PIT, CIT i VAT

Małym podatnikiem w podatku dochodowym (PIT oraz CIT), a także w podatku VAT może być podmiot, którego przychód w 2015 r. nie przekroczył 1 200 000 euro. Oznacza to, że po przeliczeniu, limit przychodów wynosi (po zaokrągleniu) 5 092 000 zł.

W przypadku VAT małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu dla wspomnianych podmiotów wyniesie 191 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku ustawowy limit przychodu za 2015 r. wynosi 150 000 euro. Po przeliczeniu na złote będzie to kwota 636.555 zł. Po przekroczeniu limitu za 2015 r. podatnik w roku 2016 r. będzie musiał wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych bądź opodatkowaniem podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Kwartalne rozliczenie w formie ryczałtowej mogą wybrać podmioty, które w 2015 r. samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczyły limitu 25 000 euro (po przeliczeniu na złote: 106 092, 50 zł).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Odpisy można stosować jednorazowo w odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odliczenie to można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Limit możliwych do zastosowania odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym wynosi 50 000 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi 212 000 zł.

Pełna rachunkowość

Przepisy ustawy o rachunkowości stosują spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także osoby fizyczne (oraz spółki cywilne osób fizycznych), spółki jawne i partnerskie oraz spółdzielnie po przekroczeniu ustawowego limitu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 1 200 000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu wynosi 5 092 440 zł. Po jego przekroczeniu podmiot ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przedstawiamy porównanie limitów podatkowych obowiązujących w 2015 i 2016 r. (w złotych)

2015

2016

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

626.880 zł

636.555 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kwartalny

104.480 zł

106.092,5 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

209.000 zł

212.000 zł

Mały podatnik w VAT

5.015.000 zł

188.000 zł

5.092.000 zł

191.000 zł

Mały podatnik w PIT i CIT

5.015.000 zł

5.092.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5.010.600 zł

5.092.440 zł

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone