zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

04 sierpnia 2016

Obniżanie składki zdrowotnej dla pracowników będących na dłuższych zwolnieniach

2 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą sposobu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (sygn. akt III UZP 18/15). Tym samym odrzucił żądania ZUS do opłacania składek od wszystkich świadczeń, które są wypłacane pracownikom. Sprawa dotyczyła przypadków, w których w danym miesiącu pracownik przebywa dłuższy czas na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim, a przez kilka dni pobiera normalne wynagrodzenie.

Sąd Najwyższy stwierdził, że składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki. W uzasadnieniu SN wyjaśnił, że wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy stanowią dwa odrębne rodzaje przychodów, z różnych źródeł i podstaw prawnych, dlatego składki od nich należy obliczać również odrębnie. W przypadku zasiłku chorobowego, który jest przychodem nie objętym składką zdrowotną, to kwota składki zdrowotnej wynosi 0 zł. Nie można więc takiego przychodu brać pod uwagę przy obliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jest z zasiłkiem macierzyńskim, którego nie uwzględnia się przy kalkulacji składki.

Problem z obniżeniem składki zdrowotnej, które reguluje przepis art. 83 ust. 1-2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), wyniknął, gdy ZUS uznał, że jedna z firm niewłaściwie zaniżyła wysokość składek w odniesieniu do pracowników otrzymujących zasiłki chorobowe i nakazał firmie wyrównanie składek. Przedsiębiorstwo odwołało się od decyzji i w sądzie I instancji uzyskało pozytywny wyrok. Gdy ZUS odwołał się od wyroku, sąd II instancji zwrócił się do Sądu Najwyższego, który wydał uchwałę na korzyść pracowników i płatników.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pracownik w danym miesiącu pobiera zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i zasiłek chorobowy lub inne świadczenie z ubezpieczeń społecznych niepodlegające oskładkowaniu (zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej), należy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru składek, czyli wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustalonymi stawkami procentowymi. Następnie, po obliczeniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wysokość składki zdrowotnej jest wyższa, należy obniżyć ją do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone