zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe obowiązki przedsiębiorców i sankcje za brak PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe obowiązki przedsiębiorców i sankcje za brak PPK

#GotowiNaZmiany

25 marca 2019

PPK
Legislacja

Ustawa wprowadzająca system Pracowniczych Planów Kapitałowych nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z uruchomieniem i wdrożeniem systemu. Obowiązki te są rozłożone w czasie – w zależności od okresu, w którym poszczególne organizacje będą przystępować do systemu. Przepisy wprowadzają także wiele surowych sankcji za nieprzestrzeganie zasad ustawowych.


Jakie podmioty i od kiedy mają obowiązek utworzenia PPK:


 • Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 lipca 2019 r.,
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od 1 stycznia 2020 r.,
 • Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od 1 lipca 2020 r.,
 • Pozostałe podmioty od 1 stycznia 2021 r. (także jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych)

Kto nie musi tworzyć PPK?


 • Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli żadna z osób zatrudnionych nie będzie podlegać PPK
 • Podmioty tworzące PPE, jeżeli zostały spełnione warunki umożliwiające wyłączenie (25% zatrudnionych, 3,5% składki)
 • Pracodawcy prywatni – np. ktoś, kto zatrudnia gosposię i ogrodnika do prywatnej rezydencji
 • Podmioty niemające statusu płatnika ZUS – skoro nie mają osób zatrudnionych, nie muszą tworzyć PPK
 • Przedsiębiorcy – mimo że płacą składki ZUS, nie podlegają pod PPK


Bezpłatne webinarium „Odprawa przed PPK”
przygotuj sie jeszcze przed wakacjami
12.06 godz. 10.00

Zapisz się juz dziś!


Kary za nieprowadzenie PPK


Ustawodawca przewidział szereg sankcji nie tylko w sytuacjach, w których przedsiębiorcy unikają zawierania umów o utworzenie bądź zarządzanie PPK, ale nawet sankcje indywidualne za nieuprawnione nakłanianie do rezygnacji z udziału w programie.


Niezawarcie umowy o zarządzanie


Ustawa przewiduje, że podmiot zatrudniający albo osoba zobowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.


Milionowe sankcje za niezawarcie umowy o prowadzenie


Ustawodawca wprowadził wysokie kary dla podmiotów, które uchylają się od obowiązku zawarcia umów o prowadzenie PPK. Ustawa mówi m.in., że podmioty, które w jakiś sposób uchylają się od obowiązku wprowadzenia programu, podlegają karze grzywny od 1 000 zł do aż 1 000 000 zł. Dotyczy to podmiotów, które:

 • nie dopełnią obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
 • nie dopełnią obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • nie zgłoszą wymaganych ustawą danych lub zgłoszą nieprawdziwe dane albo udzielą w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówią ich udzielenia,
 • nie prowadzą dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Ustawa przewiduje także wiele innych rodzajów sankcji. Przykładowo za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK podlega karze grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w swojej firmie w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.


Niemniej surowe sankcje dotyczą osób, które mimo braku do tego uprawnień używają określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” w ramach prowadzonej działalności lub reklamy. W tym przypadku ustawodawca przewiduje sankcje grzywny do 1 000 000 zł lub nawet pozbawienia wolności do trzech lat. Takiej samej wysokości grzywny są przewidziane za naruszenie zakazu akwizycji.



Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/