zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 marca 2018

Prawo do usunięcia danych w księgowości


Już od 25 maja 2018 r. działy księgowe i finansowe będą musiały zmierzyć się z nową rzeczywistością w odniesieniu do ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów. Jednym z gorących tematów dotyczących RODO jest kwestia tzw. prawa do zapomnienia, czyli prawa do żądania usunięcia danych. Czy wiesz, co powinieneś zrobić, gdy Twój kontrahent lub klient zwróci się do Ciebie z takim żądaniem? Czy wiesz, w jakich sytuacjach możesz pozostawić jego dane?

W myśl RODO prawo do bycia zapomnianym może być skutecznie zrealizowane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków (art. 17 ust. 1):

 1. Dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano.
 2. Osoba wycofała zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i nie istnieją inne podstawy prawne do kontynuacji przetwarzania.
 3. Osoba sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 4. Osoba sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).
 5. Przetwarzanie danych nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania usług społeczeństwa informatycznego bezpośrednio osobom poniżej 16 lat (w Polsce przyjęty zostanie limit 13 lat).

Jednak działy finansowe i księgowe w firmach przechowują nie tylko dane osobowe. W większości przypadków w grę wchodzi także przechowywanie danych podatkowych, dotyczących rachunkowości i księgowości, a także danych kadrowych.

Szkolenia RODO dla pracowników biur rachunkowych i działów kadr

Kwestie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej regulują ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości. Najważniejsze dokumenty, które przedsiębiorstwa są zobligowane do przechowywania na mocy przepisów prawa podatkowego, to:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • ewidencje sprzedaży,
 • rejestry VAT sprzedaży i zakupów,
 • deklaracje,
 • dowody księgowe (potwierdzenia sprzedaży, zakupów, pozostałych wydatków związanych z działalnością gospodarczą),
 • dokumenty inwentaryzacyjne (spis z natury),
 • kopia rocznego zeznania podatkowego.

Opisane powyżej dokumenty stanowią główne dowody podczas kontroli skarbowych lub podatkowych. Dlatego ważne, by były przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Regulacje wynikające z innych ustaw nakazują przechowywanie dokumentów przez określony czas, niezależnie od wytycznych RODO. Na przykład art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości nakazuje, by księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne czy karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przechowywać co najmniej przez okres pięciu lat.

Z kolei dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym ustawa nakazuje przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje dokumentowane wspominanymi dowodami zostały zakończone, rozliczone, spłacone lub przedawnione.Sage

Spełniasz
wymogi
RODO?

SprawdźPrzechowywanie danych pracowniczych reguluje Kodeks pracy, który nakazuje obecnie przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. W 2019 r. wejdą w życie przepisy skracające ten czas do 10 lat. Zatem także w sytuacji, gdy były pracownik zwróci się do nas z prośbą o usunięcie danych, będzie to możliwe dopiero po upływie okresu ustawowego.

W przypadku zwrócenia się do działu księgowego w firmie bądź biura rachunkowego np. byłego kontrahenta z żądaniem usunięcia danych osobowych, przedsiębiorca będzie zobligowany do spełnienia tego żądania w zakresie, w jakim nie wkracza ono na pole dokumentacji podatkowej.

Wskazane będzie zatem usunięcie danych byłego kontrahenta z historii korespondencji bądź innej dokumentacji, np. związanej z marketingiem, ale już np. dokumentację ewidencjonującą sprzedaż do tego partnera lub ewidencje zakupów z mocy ustawy o rachunkowości należy pozostawić w archiwum. Dla celów dowodowych zaleca się także zachowanie żądania przez kontrahenta usunięcia danych.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/