zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

18 lipca 2016

Uproszczone raportowanie faktur zakupu w strukturze JPK w okresie przejściowym.


Od chwili opublikowania ostatecznych struktur JPK przez Ministerstwo Finansów podatnicy coraz częściej dopytują o sposoby raportowania faktur zakupowych. W szczególności chodzi o zasadność przekazywania danych ilościowo-wartościowych z faktur zakupowych z zachowaniem niezwykłej szczegółowości.


Niestety w tej sprawie nie ma oficjalnej i jednoznacznej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów. Nie ma też interpretacji ogólnej, adresowanej do ogółu podatników. Pojawiły się natomiast pewne wyjaśnienia ze strony MF, dzięki którym ta paląca kwestia może zostać wyjaśniona.

Przypomnijmy - ustawa zmieniająca Ordynację podatkową w 2015 roku, wprowadziła art. 193a, a w nim § 1 nakładający na wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe za pomocą komputerów obowiązek przekazywania do US danych w postaci JPK, jeżeli US tego od nich zażąda. W tym samym artykule znalazł się również § 2, mówiący o tym, że struktury logiczne JPK opublikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Oznacza to, że zmiana struktur raportowych JPK nie wymaga ani zmiany ustawy, ani nawet wydania rozporządzenia ministra. Struktury mogą się zmieniać wielokrotnie w dowolnym momencie.

Co do zasady zawartość struktur JPK (które resort finansów opublikował 9 marca 2016 r.) nie jest samoistnym źródłem prawa. Mogą być w nich raportowane jedynie takie dane, które podatnik gromadzi na podstawie innych przepisów.

Poza strukturami MF opublikowało również odpowiedzi na pytania podatników dotyczące poszczególnych struktur. W odpowiedziach na pytania pojawiły się wskazania, że plik JPK_FA powinien zawierać szczegółowe dane o pozycjach faktur tj. informacje ilościowo-wartościowe np. liczbę puszek farby, cenę jednostkową, rabat, a dalej wartość farby itd. Pojawiły się również informacje, że ten plik powinien zawierać informacje szczegółowe nie tylko w odniesieniu do faktur sprzedaży (co jest zrozumiale – bo sprzedawca dysponuje pełną informacją o sprzedawanych towarach i usługach), ale również o fakturach zakupu.

Konieczność szczegółowego raportowania faktur zakupu jest niezrozumiała, bowiem żaden przepis prawa krajowego, ani prawa europejskiego nie nakłada na prowadzącego księgi rachunkowe obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej dla faktur zakupu. Ewidencja księgowa jest prowadzona jedynie w ujęciu wartościowym.

Każde z pól raportowych w strukturze JPK (czyli jednoznacznie identyfikowana przez definicję pola informacja) zawiera wskazanie czy jest obowiązkowa, tj. znacznik na podstawie, którego dokonywana jest weryfikacja poprawności wygenerowanego pliku xml. Pola niewymagalne mogą pozostać niewypełnione.

Aktualna struktura raportowa JPK_FA w sekcji „wiersze” tj. w części gdzie raportowane są szczegółowe pozycje faktury zawiera oznaczenia, że te dane są nieobowiązkowe. Czyli plik przejdzie walidację wówczas, gdy w tej sekcji zostanie wykazana jedyna wymagana informacja z faktury, tj. jej numer własny.

Na spotykaniu w MF dla dostawców oprogramowania, które miało miejsce 1 lipca przedstawiciel resortu podkreślił, że znaczenie słowa „powinny” nie oznacza „muszą”. Raportowanie danych w strukturach JPK ma odpowiadać stanowi faktycznemu - podatnik raportuje takie dane jakie posiada w ewidencji.

Na tym samym spotkaniu, przedstawiciel MF wyjaśnił, że model raportowania szczegółowego faktur jest rozwiązaniem docelowym, do którego dąży resort. W pierwszym etapie wprowadzania elektronicznych kontroli opartych o JPK, wystarczające będzie przekazanie przez podatnika takich danych jakimi realnie dysponuje. Jeżeli więc ewidencjonuje zakupy towarowe szczegółowo w programie magazynowym na podstawie faktur, może je wyeksportować szczegółowo do JPK_FA. Jeżeli natomiast faktury kosztowe rejestruje tylko w ujęciu wartościowym w programie finansowo-księgowym, to powinien w strukturze JPK_FA zaprezentować faktury zakupu w uproszczonej postaci tj. tylko te dane, które są obowiązkowe.

W kolejnych miesiącach, system raportowy ma się zmieniać. MF zakłada, że rozwinie się system wymiany faktur elektronicznych między przedsiębiorcami, wówczas odbiorca będzie mógł zaraportować w strukturze JPK_FA szczegółowe pozycje faktur zakupu nieprzetworzone z systemu finansowo-księgowego, ale bezpośrednio z archiwum faktur elektronicznych. Wówczas zapewne zmieni się również struktura JPK_FA, gdzie pola szczegółów zostaną oznaczone jako obowiązkowe. Na razie jednak nie ma sygnałów o dacie wprowadzenia tej zmiany.

Opisany powyżej stan faktyczny, skłonił nas do włączeniu do modułu Finanse i Księgowość programu Sage Symfonia ERP możliwości przygotowania JPK_FA dla faktur zakupu w uproszczonej tj. ograniczonej do wymagalnych pól, postaci raportu JPK. 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone