zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

10 stycznia 2017

Od początku roku rewolucyjne zmiany dla MSP

2017 rok niesie istotne zmiany w przepisach, które nakładają na małe i średnie firmy nowe obowiązki. Jednocześnie zmienia się prawo karne skarbowe. Ostrzejsze kary za błędy w prowadzeniu rozliczeń działalności skutkują koniecznością szybkiego przystosowania się do zmian prawnych.

Co przynosi nam początek 2017 r.? Obowiązkowe raportowanie w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, obowiązek dochowania elektronicznej formy deklaracji VAT, nowy organ w postaci Krajowej Administracji Skarbowej, ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych, surowsze kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, oraz zapowiedzi wprowadzenia centralnego rejestru elektronicznych faktur i paragonów. To tylko wybrane zmiany, tworzące pełen obraz zmieniających się uwarunkowań prowadzenia działalności. MSP nie mają wyjścia – muszą szybko dostosować swoje systemy i metody działania do nowych przepisów.Obowiązkowy JPK_VAT

Od stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywać informacje o ewidencji VAT w jednolitym pliku kontrolnym (w zdefiniowanej strukturze JPK_VAT) za każdy miesiąc prowadzonej działalności. Obowiązek ten objął około 140 tysięcy firm. JPK musi być wygenerowany zgodnie z opisaną przez Ministerstwo Finansów strukturą. Jest ona generowana przez systemy finansowo-księgowe, wspomagające zarządzanie firmą. To ostatni moment na przeprowadzenie audytu oprogramowania i sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo (lub obsługujące je biuro rachunkowe) jest zdolne do wygenerowania w sposób prawidłowy jednolitego pliku kontrolnego i przesłania go na serwery Ministerstwa Finansów.

JPK_VAT należy wysyłać za każdy miesiąc (wraz z deklaracją VAT) niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie. Trzeba też pilnować daty, ponieważ spóźnienia mogą być surowo karane (piszemy o tym niżej).


E-deklaracje obowiązkowe

Również od stycznia 2017 wielu podatników VAT jest zmuszonych składać comiesięczne deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Nowy obowiązek dotyczy (poza firmami, które już wcześniej zostały nim objęte) firm zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE oraz przedsiębiorstw stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia. Deklaracje w formie papierowej fiskus uzna za niedoręczone i będzie miał prawo do nałożenia kary jak za wykroczenie skarbowe, tzn. grzywny od 200 do nawet 40 000 zł. Kary grożą też za spóźnienie w złożeniu e-deklaracji.


Ograniczenie możliwości kwartalnych rozliczeń

Średnie firmy, stosujące dotychczas model kwartalnych rozliczeń VAT, muszą przejść na rozliczenia miesięczne. Możliwości kwartalnych rozliczeń zostali również pozbawieni przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli działalność – niezależnie od skali muszą oni rozliczać VAT w trybie miesięcznym. Obecnie jedynie tzw. mali podatnicy VAT mogą nadal rozliczać się z podatku kwartalnie.


Ostrzejsze kary, niejasne definicje, większe ryzyko mandatów

Ustawodawca wyraźnie zaostrzył kary za wykroczenia i przestępstwa podatkowe. Obecnie błędy w przesłanych JPK lub deklaracjach, a także spóźnienia w przesłaniu dokumentów stały się podstawą do nakładania kar na podatników. To ważny powód, dla którego warto szybko dostosować użytkowane oprogramowanie do wymogów prawnych. Niewywiązanie się z obowiązku przesłania JPK grozi karą 2,8 tys. zł. Za nieterminowe przesłanie informacji grozi grzywna do 120 stawek dziennych. Są one ustalane indywidualnie przez sąd – w skrajnym przypadku takie opóźnienie może kosztować podatnika ponad 3 miliony złotych. 

Surowe kary, w tym pozbawienia wolności, przewidziano też za „nierzetelne wystawianie faktur” lub „posługiwanie się takimi fakturami” z zaznaczeniem, że chodzi o faktury o „znacznej wartości”. Nieprecyzyjne definicje „nierzetelność” i „znaczna wartość” budzą wiele pytań o to, jak fiskus podejdzie do stosowania tych przepisów.


Krajowa Administracja Skarbowa zmniejszy lukę podatkową

W 2017 r. zostanie zreorganizowana administracja skarbowa, podatkowa i celna. Te trzy obszary zostaną skonsolidowane w ramach centralnego organu Krajowej Administracji Skarbowej. KAS ma się zająć zwiększeniem dochodów z podatków i innych należności budżetowych, w tym cła. Administracja będzie wspierać się centralnymi rejestrami elektronicznych dokumentów podatników (e-deklaracji), JPK, a w przyszłości elektronicznych faktur i paragonów. Będą to potężne narzędzia pozwalające szybko wychwytywać najmniejsze błędy i opóźnienia podatników w przesłaniu obligatoryjnych informacji oraz prowadzić tzw. kontrole krzyżowe. Z jednej strony skarbówka uzyska szerokie możliwości typowania firm do skutecznych kontroli podatkowych i przeciwdziałaniu rzeczywistej zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorcy zgłaszają obawy, czy narzędzia te nie staną się przede wszystkim przyczyną „opresji” wobec podatników, którzy uczciwie prowadząc biznes w dobrej wierze popełnili błędy lub nieopatrznie spóźnili się w przesłaniu informacji.


Pomysły w kolejce do wdrożenia

W 2017 r. precyzowane będą przepisy w zakresie wdrożenia centralnego rejestru faktur. Ma to być ogólnokrajowa baza danych, w której ewidencjonowane będą wszystkie faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie centralnej bazy e-paragonów, czyli ewidencji sprzedaży w obrocie konsumenckim. Rząd zapowiada, że w ciągu kilku lat całkowicie wyeliminuje paragony papierowe i zastąpi je elektronicznymi, a wszystkie one będą ewidencjonowane. Najpewniej zmiany te będą wiązały się z koniecznością modernizacji kas fiskalnych, łącz internetowych oraz dostosowaniem w firmach procesów ochrony danych osobowych klientów indywidualnych – tym bardziej że w nadchodzących latach zmieni się prawo ochrony danych osobowych.

Na razie nie znamy ostatecznych ustaleń w kwestii wdrożenia e-paragonów. Miejmy tylko nadzieję, że w odróżnieniu od 2016 r., w obecnym roku zarówno podatnikom, jak i dostawcom oprogramowania i kas fiskalnych ustawodawcy dadzą więcej czasu na dostosowanie się do wprowadzanych zmian.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone