zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Sprawozdania finansowe do KRS i KAS już tylko w formie elektronicznej

Sprawozdania finansowe do KRS i KAS już tylko w formie elektronicznej

#GotowiNaZmiany

05 grudnia 2018

Sage KRS
Legislacja

Jednym z kolejnych przejawów procesu cyfryzacji systemu podatkowego jest ustalenie obowiązującej formy sprawozdań finansowych przesyłanych do KRS. Od października 2018 r. jednostki zobowiązane do składania sprawozdań muszą to robić wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną JPK_SF zwaną e-sprawozdaniami finansowymi.


Obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS oraz organów skarbowych w formie nowej struktury JPK (JPK_SF) określa obowiązujący od 1 października 2018 r. art. 45 ust. 1g Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. Przepis ten obejmuje: jednostki figurujące w KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.


Wspomniana nowelizacja reguluje kwestie formy przesyłania sprawozdań – od października br. podmioty mają przesyłać sprawozdania do KRS i KAS jedynie w postaci elektronicznej, zgodnie z opublikowanymi przez resort finansów strukturami logicznymi JPK_SF. Przesłanie sprawozdania w formie papierowej lub w postaci niezgodnej z opublikowaną strukturą logiczną JPK (np. w formie dopuszczalnej do końca września 2018 r., czyli skanu w formacie PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP), nie będzie skuteczne z punktu widzenia KRS i KAS.Poznaj rozwiązanie do wygodnej obsługi
e-sprawozdań finansowych

Dowiedz się więcej


Kto i kiedy ma składać e-sprawozdania finansowe


Podatnicy zarejestrowani w KRS (niesporządzający sprawozdań finansowych zgodnych z MSR), zobowiązani są przesyłać e-sprawozdania finansowe do KRS w terminie do 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 Ustawy o rachunkowości). Z kolei prowadzący księgi rachunkowe podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają sporządzać i przekazywać e-sprawozdania finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania podatkowego (art. 45 ust. 5, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.).


Z powyższych przepisów wynika, że przedsiębiorstwa, których rok obrachunkowy pokrywa się z kalendarzowym, pierwsze wysyłki e-sprawozdań finansowych zrealizują, raportując za rok 2018 r.


Uwaga: opublikowane przez Ministerstwo Finansów struktury są odrębne dla różnych form działalności podmiotów. Warto podkreślić, że nowelizacja nie zmieniła zakresu publikowanych w sprawozdaniach finansowych danych. W postaci cyfrowej przedsiębiorca zawrze te dane, które przekazywał dotychczas. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących struktur e-sprawozdań finansowych znajdują się w serwisie Ministerstwa Finansów.


Co ważne, po zmianie przepisów podatnicy wysyłający sprawozdania finansowe do KRS nie muszą już ich przesyłać po raz drugi do organów skarbowych. KRS po otrzymaniu plików w formie elektronicznej samodzielnie prześle je do KAS.


Wyłączną drogą przekazywania do KRS sprawozdań finansowych w postaci cyfrowej jest Repozytorium Dokumentów Finansowych dostępne pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/


Jesteś zainteresowany bezpłatnymi konsultacjami w zakresie cyfryzacji?

Proszę o kontakt

Nie całkiem automatycznie


Podobnie jak inne rodzaje struktur JPK, e-sprawozdania finansowe pomoże wygenerować oprogramowanie finansowo-księgowe obsługujące rachunkowość podatnika. W przypadku JPK_SF operacja nie będzie jednak w pełni zautomatyzowana, ponieważ część plików ma mieć format skanów. Jest to konieczne ze względu na niemożność utworzenia logicznej struktury dla całego sprawozdania finansowego – w szczególności not, które stanowią element dokumentacji, jak również dołączanych sprawozdań biegłych rewidentów czy uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe podatnika.


Należy zwrócić uwagę, że o ile w ubiegłych latach przedsiębiorcy przygotowujący sprawozdania finansowe często posługiwali się do tego celu arkuszami kalkulacyjnymi, po zmianie przepisów konieczne będzie zintegrowanie danych e-sprawozdania finansowego do formatu XML wymaganego przez strukturę JPK_SF. To najwyższy czas, by sprawdzić, czy używane oprogramowanie finansowo-księgowe pozwoli wygenerować wymaganą przepisami i akceptowaną przez KRS i KAS strukturę e-sprawozdania.Ogólnopolska infolinia
e-sprawozdania finansowe
22 417 9301

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/