zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

07 grudnia 2016

Zmiany w treści świadectw pracy


W konsultacjach społecznych znajduje się ministerialny projekt rozporządzenia określającego na nowo treści, które muszą znaleźć się w wydawanych pracownikom świadectwach pracy.


W związku z tegorocznymi mianami w Kodeksie pracy, zaistniała konieczność uaktualnienia przepisów szczegółowych określających wzór świadectwa pracy. Nowe regulacje, które mają zacząć obowiązywać od 2017 r. dotkną 12,8 mln pracowników oraz 4 mln pracodawców. Świadectwa pracy są wydawane w przypadku zakończenia pracy u danego pracodawcy.


Zmiany polegają na uzupełnieniu wzoru świadectwa o:

  • informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Obecnie urlop ojcowski może być wykorzystywany w 2 częściach. Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego czy nie
  • informacje odnośnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia, który również można wykorzystywać w częściach.
  • informacje dotyczące podstawy prawnej, na podstawie której został wykorzystywany urlop wychowawczy
  • nową treść pouczenia


Ponadto projekt zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, wówczas pracodawca wydaje świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika. Wydanie świadectwa pracy nie może w żadnym przypadku uzależnione od rozliczenia się pracownika z pracodawcą.


Dodatkowo projekt rozporządzenia określa termin w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach,  


Obecnie projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest na etapie konsultacji społecznych. Zakładany termin wejścia w życie nowych przepisów do 1 stycznia 2017 r. 


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone