zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

26 stycznia 2016

Ulgi podatkowe dla dawców krwi

Osoby oddające honorowo krew mogą liczyć na specjalne benefity podatkowe. Od dochodu odlicza się ekwiwalent pieniężny za krew lub osocze. Pomniejszony tym sposobem dochód, obniża zarazem należny do zapłacenia w danym roku podatek.

Podatkowa ulga na krew jest zróżnicowana według płci. W ciągu roku mężczyzna może oddać maksymalnie 2,7 litra krwi, natomiast kobieta – 1,8 l. W ciągu roku każdy może oddać maksymalnie 25 litrów osocza. Górna granica odliczenia dla mężczyzn wynosi 3601 zł, a dla kobiet 3484 zł. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

Trzeba pamiętać, że nie odlicza się od dochodu krwi odpłatnie przekazanej innemu podmiotowi. Tylko honorowe krwiodawstwo daje prawo do przywilejów podatkowych. 6-procentowy limit dochodu obowiązuje łącznie do wszystkich darowizn poczynionych przez podatnika w danym roku podatkowym. A więc limit ten rozpatruje się łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 263 poz. 2625), 1 litr krwi został wyceniony na kwotę 130 zł, a 1 litr osocza na 170 zł. Dla celów podatkowych jednak obowiązuje jednakowa wartość: 130 zł za litr (za równo krwi, jak i osocza).

Aby móc skorzystać z preferencji podatkowych, należy zarejestrować się jako honorowy dawca krwi w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Osoby, które po raz pierwszy oddają krew, zostają w publicznej placówce zarejestrowani jako honorowy dawca krwi. Oddanie krwi konkretnej osobie nie upoważnia do skorzystania z odliczenia. Jedynie w przypadku, gdy przekazujemy krew konkretnej osobie (np. komuś z rodziny w przypadku operacji lub wypadku) za pośrednictwem publicznej placówki służby krwiodawstwa, wówczas można zastosować ulgę podatkową.

W jaki sposób dokumentuje się darowiznę?

Najczęściej podczas rejestrowania w stacji krwiodawstwa, otrzymuje się wpis w karcie honorowego dawcy krwi. Stacja krwiodawstwa nie musi wypisywać specjalnego zaświadczenia, nie musi także wskazywać na ekwiwalent pieniężny oddanej krwi. Dokumentacji poświadczającej ilość oddanej krwi nie trzeba dołączać do zeznania rocznego. Jednak na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego, należy ją przechowywać przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. Jeżeli zatem oddaliśmy krew w 2015 r., zeznanie podatkowe składamy w 2016 r., dokument potwierdzający oddanie krwi lub osocza musimy przechowywać do końca 2021 r.

Jak obliczyć wartość odliczenia?

W momencie wypełniania formularza podatkowego (PIT-37, PIT-36 lub PIT-28) należy w załączniku PIT/0 wskazać kwotę darowizny (czyli przeliczyć ilość oddanej krwi w danym roku podatkowym przez wartość ekwiwalentu).

Przykład:

Podatnik w 2015 r. oddał w sumie 1,8 l krwi. Obliczenie: 1,8 l x 130 zł = 234 zł. Tyle będzie wynosiła roczna wartość darowizny na cele krwiodawstwa. Jeżeli podatnik nie przekazywał w danym roku podatkowym innych darowizn (np. na cele religijne), a jednocześnie kwota 234 zł nie przekracza 6% dochodu (lub 6% przychodu w przypadku ryczałtowców), wówczas całą tę kwotę będzie mógł odliczyć od dochodu (przychodu) w rocznym zeznaniu podatkowym.

W załączniku do zeznania podatkowego (PIT/0) należy też podać dane obdarowanego (czyli stacji krwiodawstwa). Osoby, które oddały krew w 2015 r., mają czas na złożenie PIT-37 lub PIT-36 (odliczenie od dochodu podlegającemu opodatkowaniu) do 2 maja 2016 r. Natomiast PIT-28 (odliczenie od przychodu) należy złożyć do 1 lutego 2016 r. Odliczenie z tytułu oddania krwi nie przysługuje podatnikom rozliczającym się w formie karty podatkowej lub podatkiem liniowym.

Pamiętaj! Oddając krew, zostajesz bohaterem - możesz uratować życie 3 osób.


W 2016 r. zorganizowaliśmy trzy akcje krwiodawstwa, w trakcie których wspólnie oddaliśmy 27 450 ml krwi. . 


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone