zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Ulga na złe długi – korektę będzie można złożyć już po 90 dniach

Ulga na złe długi – korektę będzie można złożyć już po 90 dniach

#GotowiNaZmiany

15 października 2018

Legislacja

Pod koniec września premier przekazał do Sejmu projekt zmiany przepisów mających uprościć obowiązujące podatników przepisy gospodarcze. Jedną z proponowanych zmian jest skrócenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi.


Przewidziana przez polski system prawny ulga na złe długi jest przez przedsiębiorców chętnie wykorzystywanym instrumentem w przypadkach wydłużania się okresu spłaty należności przez kontrahentów. W pierwotnym zamyśle ulga na złe długi przeciwdziała zatorom płatniczym i ułatwia sytuację firm borykających się ze skutkami przeterminowanych płatności – głównie obciążeniami podatkowymi z tytułu niezapłaconych faktur oraz pogorszoną płynnością finansową.


25 września 2018 r. do Sejmu trafił projekt Ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia dla przedsiębiorców prawa podatkowego i gospodarczego, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jedną z zaproponowanych w projekcie zmian jest skrócenie okresu, po upływie którego można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.Pobierz za darmo e-book o zmianach podatkowych w 2019 r.

Dowiedz się więcej


90 zamiast 150 dni


Według obecnie obowiązujących przepisów (ustawa o VAT), wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, ma prawo złożyć korektę deklaracji VAT, co w praktyce zmniejsza podstawę opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terenie kraju. Korektę taką wierzyciel może jednak złożyć dopiero po upływie 150 dni od terminu płatności określonego na niezapłaconej fakturze. Według nowych przepisów korektę będzie można złożyć już po 90 dniach od daty płatności wskazanej na fakturze. W opinii resortu zmiana ta ma upowszechnić wykorzystanie ulgi przez przedsiębiorców.


Wprowadzenie zmiany będzie skutkować analogicznym skróceniem – ze 150 do 90 dni – okresu na złożenie przez dłużnika obowiązkowej korekty VAT uwzględniającej wartość podatku naliczonego wynikającą z nieopłaconej faktury. Uzasadnienie projektu wyjaśnia, że zmiany zaproponowane w art. 89b ust. 1–2 ustawy o VAT nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty. Jednocześnie ustawodawca pozostawia dłużnikowi możliwość uniknięcia tego obowiązku, jeżeli ureguluje on należności odpowiednio w całości lub w części, lub w przypadku gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.


Przepisy mają wejść w życie od stycznia 2019 r., a z pełną treścią projektu można zapoznać się na stronach internetowych Sejmu RP.


Zatory płatnicze to wciąż palący problem


Czy skrócenie okresu, po upływie którego można skorzystać z ulgi na złe długi, przyczyni się do zmniejszenia zatorów płatniczych? Jest wielce prawdopodobne, że możliwość złożenia korekt VAT o 60 dni wcześniej niż obecnie dopuszcza prawo, zmotywuje część dłużników do wcześniejszego uregulowania zobowiązań.czas

Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, opóźnienia w płatnościach między firmami to w Polsce spory problem.

Z zatorami zetknęło się od 80 do 90 proc. polskich firm, a wartość przeterminowanych należności z tytułu wystawionych przez firmy faktur wynosi średnio aż 22,7 proc.

Polska
firmy

W małych firmach nawet 8 proc. ogółu kosztów powstaje w wyniku opóźnień w spłacie należności, podczas gdy w większych przedsiębiorstwach jest to ok. 3 proc.Warto podkreślić, że poza skróceniem okresu oczekiwania na skorzystanie z ulgi na złe długi do konsultacji trafił kolejny pakiet zmian w przepisach, którego celem jest zdecydowane przeciwdziałanie niepożądanemu zjawisku zatorów płatniczych.


Projekt ten opiszemy w odrębnym artykule. Tymczasem poznaj nasze rozwiązania finansowo-księgowe, które na bieżąco aktualizujemy zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/