zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Więcej restrykcji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Więcej restrykcji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

20 października 2018

Legislacja

Po zmianie przepisów pracownicy tymczasowi w wielu obszarach zyskali ochronę podobną do tej, jaką mają osoby zatrudnione na umowę o pracę. Niektóre przepisy mają wejść w życie 1 czerwcu tego roku.


24 stycznia 2017 r. rząd przyjął zaproponowane zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych. Ich celem jest zapewnienie pracownikom większej ochrony, a także wprowadzenie standardów bezpieczeństwa prawnego dla pracodawców. To ważne zmiany dla firm, które korzystają z zatrudniania pracowników za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji pracy tymczasowej.


Tylko 18 miesięcy


Najważniejszą zmianą dla pracodawców korzystających z agencji jest skrócenie maksymalnego czasu zatrudnienia pracownika na umowie tymczasowej do 18 miesięcy w okresie 3 lat. Nie będzie już możliwości zatrudnienia tego samego pracownika po upływie limitu czasu, niezależnie od tego, jaka agencja zgłosi kandydata do pracy. Dotychczas te same osoby mogły być polecane przez różne agencje (często powiązane kapitałowo lub zaprzyjaźnione ze sobą), dzięki czemu pracownicy i pracodawcy mogli utrzymywać status pracy tymczasowej latami. Nowe przepisy likwidują tę lukę prawną.


Praca będzie droższa?


Ponieważ rynek pracownika ciągle się umacnia (zmniejsza się stopa bezrobocia, rosną oczekiwania płacowe), wprowadzone zmiany dot. pracy tymczasowej mogą jeszcze bardziej wpłynąć na wzrost kosztów pracy. Po przepracowaniu przez pracownika 18 miesięcy, pracodawca będzie musiał zdecydować, czy zatrudnić tę osobę na umowę o pracę, czy poszukać na jej miejsce nowego pracownika tymczasowego. 18 miesięcy to czas, w którym pracownik może zdobyć znaczne kwalifikacje i doświadczenie, a zatem rozstanie potencjalnie może być nieopłacalne, ponieważ wdrażanie nowego pracownika również oznacza koszty. Ponadto na rynku coraz trudniej znaleźć pracowników. Praca tymczasowa przestanie więc być atrakcyjną alternatywą do zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Koszty pracy więc powinny systematycznie wzrastać…


Ważne obostrzenia – liczy się rodzaj pracy, a nie stanowisko


Ustawa ogranicza możliwości zastępowania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę osobami zatrudnionymi za pośrednictwem agencji. Pracodawca nie zatrudni pracownika tymczasowego do pracy wykonywanej przez pracownika zatrudnionego na stałe (zwolnionego z pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika) przez okres trzech miesięcy. Warto tu podkreślić, że PIP będzie badać rodzaj powierzonej pracy, a nie stanowisko zajmowane przez zwolnionego pracownika!


Obowiązki wobec agencji pracy


Ustawa wprowadza obowiązek przedstawiania agencji pracy tymczasowej zasad wynagradzania pracowników w firmie, a agencja będzie zobowiązana do przedstawienia tych informacji na piśmie pracownikom kierowanym do pracodawcy. Zmiana ta ma na celu ochronę pracowników tymczasowych, a konkretniej zapewnienie im podobnych warunków pracy i płacy do tych osób, które są zatrudnione w firmie na stałej umowie o pracę.


Ciąża ochroni pracę tymczasową


Nowelizacja przepisów w praktyce zrównuje prawa kobiet w ciąży zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy z kobietami zatrudnionymi na umowach tymczasowych. Jeśli umowa kobiety zatrudnionej za pośrednictwem agencji wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa taka musi być przedłużona do dnia porodu. Wprowadzenie tego przepisu umożliwi uzyskanie przez matkę zasiłku macierzyńskiego po porodzie.


Większe bezpieczeństwo prawne firm


Nowe przepisy chronią także firmy korzystające z usług agencji pracy tymczasowej. Duża popularność zatrudniania pracowników tymczasowych przyniosła niekontrolowany wzrost liczby agencji pracy. Wiele z nich znika z rynku, wciąż pojawiają się nowe. Dla przedsiębiorców tak duża zmienność niosła pewne ryzyko. Dlatego ustawa wprowadza obowiązek posiadania przez agencję zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zaspokojenie roszczeń pracowniczych wraz z sankcjami. Ustawa zobowiązuje też marszałków województw do weryfikowania agencji, czy nie mają one zaległości w opłacaniu składek ZUS. Wszystkie te zmiany mają wyeliminować sytuacje, w których pracodawca rzetelnie rozlicza się z agencją, lecz agencja nie reguluje swoich zobowiązań. Warto też dodać, że w myśl nowych przepisów agencje pracy tymczasowej muszą posiadać lokal biurowy i że będą one podlegały wzmożonej kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/