zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

02 lutego 2016

Minimalny zasiłek macierzyński – korzyść dla pracownika kłopot dla pracodawcy

Znowelizowane przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich obowiązujące od początku tego roku mogą być kłopotliwe z punktu widzenia pracodawców. W przypadku pobierania zasiłku przez pracownika z różnych źródeł, może zachodzić konieczność dokonywania comiesięcznych korekt.


Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy wprowadzające minimalną wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1217). Zgodnie z tą nowelizacją miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek (czyli kwota netto zasiłku) nie może być niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, które w tym roku wynosi 1000,00 zł. Jeśli wyliczona kwota netto zasiłku wynosi mniej niż kwota świadczenia rodzicielskiego, to należy dokonać podwyższenia tej kwoty do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Podwyższenie to jest zwolnione z opodatkowania i jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady, jego płatnikiem jest ZUS. Jednak w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 osób to uprawnienie może zostać przeniesione na pracodawcę. Dzieje się tak, ponieważ firmy te są uprawnione do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS.  

W raportach ZUS dotyczących stycznia i lutego 2016 r. wypłacone podwyższenia są wykazywane łącznie z kwotą zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od marca będą wykazywane z kodem „329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego”.


Przykład:

Pracodawca, uprawniony do wypłaty zasiłków ZUS, wyliczył pracownikowi kwotę zasiłku za marzec 2016 w wysokości 1100,00 zł brutto. Po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (46,33 zł) oraz odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy (152,00 zł), kwota zasiłku do wypłaty wyniosła 948,00 zł.

Według nowych przepisów, pracodawca dokonuje podwyższenia kwoty zasiłku i wypłaca pracownikowi dodatkowo 52,00 zł (1000,00 - 948,00 zł). Kwotę podwyższenia wykaże w deklaracji ZUS RSA z kodem 329. Natomiast wyliczona zaliczka na podatek dochodowy pozostaje bez zmian(152,00 zł).

 

Zasiłek macierzyński z kilku źródeł?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje każdej osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która jest:

  • pracownikiem,
  • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółka rolniczego,
  • osobą wykonującą pracę nakładczą,
  • osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub osobą z nią współpracującą,
  • osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub osobą z nią współpracującą,
  • osobą wykonującą odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • osobom odbywającym służbę zastępczą,
  • osobą duchowną

Może się zatem zdarzyć, że dana osoba pobiera jednocześnie zasiłek macierzyński z kilku tytułów, np. z tytułu umowy o pracę u jednego pracodawcy i umów zleceń u innego pracodawcy. W takim wypadku musi poinformować wszystkich płatników zasiłku o jego pobieraniu oraz wysokości, również z innych źródeł .

Jeżeli jednym z płatników zasiłku jest ZUS, wówczas on jest zobowiązany do wypłaty podwyższenia. Tak będzie na przykład, gdy zatrudniamy osobę prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą. Jeżeli jednak płatnikami zasiłku są wyłącznie podmioty gospodarcze, to ubezpieczony ma obowiązek wskazać ten podmiot, który ma wypłacać podwyższenie.

I tu zaczynają się utrudnienia dla pracodawców, ponieważ płatnik zasiłku, który zostanie wskazany do wypłaty podwyższenia musi wyliczyć tę wartość na podstawie łącznej kwoty netto zasiłku osiągniętej przez pracownika z wszystkich tytułów. Musi zatem co miesiąc uzyskiwać od pracownika informację o wysokości uzyskanych zasiłków, ponieważ z miesiąca na miesiąc kwota wypłacanego zasiłku może ulegać zmianie. Problem w tym, że pracownik będzie mógł przekazać tę informację dopiero po dokonaniu obliczeń przez pozostałych płatników.

To zaś oznacza, że jeśli płatnik zobowiązany do wypłaty wyrównania nie otrzyma na czas kompletu aktualnych informacji o wysokości pobieranych zasiłków, będzie musiał dokonywać korekt dokonanych wypłat. Tym samym obciążenie administracyjno-podatkowe przedsiębiorców po raz kolejny ulegnie zwiększeniu.  

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone