zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Czy podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku ze split payment?

Czy podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku ze split payment?

06 lipca 2018

Legislacja

Czy podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego w związku ze split payment?


Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy posiadają nowe rodzaje utworzonych przez banki rachunków – tzw. rachunki VAT, służące do obsługi systemu podzielonej płatności.


W czasie prowadzonych przez ekspertów Sage debat dotyczących split payment powtarzały się pytania widzów dotyczące tego, czy po ich stronie powstanie obowiązek zgłoszenia nowego rachunku do urzędu skarbowego. Wątpliwości te wzięły się z faktu, że przepisy nowelizujące ustawę o VAT nie wprowadzały żadnych rozwiązań w tym zakresie (zwolnień z obowiązku) , natomiast Ministerstwo Finansów w swoich komunikatach wskazuje, że nie będzie wymagało zgłoszenia takiego rachunku. Jednakże nie powołuje się przy tym na żadne podstawy prawne, a tego rodzaju podejście wielu ekspertów uznaje za odstępstwo od przepisów.


Kwestię zgłaszania przez podatników zmian w rachunkach bankowych podnoszą zarówno sami przedsiębiorcy, jak i eksperci podatkowi i prawnicy. Powołują się przy tym na przepis art. 9 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa o NIP).


Ponadto art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.) nie zwiera wyjątku zwalniającego z obowiązku zgłoszenia dla rachunków VAT.


W świetle tego przepisu podatnicy VAT, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Według treści art. 5 ust. 2b w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy o NIP takimi danymi jest m.in. wykaz rachunków bankowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto art. 5 ust. 3 tejże ustawy nie zwiera wyjątku zwalniającego z obowiązku dokonania zgłoszenia dla rachunków VAT.


Eksperci ostrzegają, że medialne komunikaty Ministerstwa Finansów nie stanowią obowiązującej wykładni prawa dla urzędów skarbowych, które w świetle obowiązujących przepisów mogą wyciągać konsekwencje wobec podatników, którzy nie dokonali odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego.


Trzeba też pamiętać, że zgłoszenie takie jest istotne z perspektywy ewentualnego ubiegania się podatnika o zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przelanie nadwyżki kwoty VAT na tym koncie na rachunek rozliczeniowy (inaczej podstawowy). Z pewnością w tej sprawnie podatnicy nie mogą liczyć na to, że zgłoszenia nowego rachunku dokonają banki – obowiązek aktualizacji danych dotyczących rachunku bankowego spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcach.


Biorąc zatem pod uwagę fakt, że większość nowych rachunków VAT została aktywowana 1 lipca 2018 r., zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego urzędu skarbowego należy dokonać najpóźniej do poniedziałku, 9 lipca 2018 r. W tym celu należy złożyć formularz NIP-2 lub NIP-8 z danymi nowego rachunku bezpośrednio w urzędzie lub wysłać pocztą.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/