zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

17 maja 2017

Zmiana w świadectwach pracy. Co musisz wiedzieć?

 

Od początku roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany spowodowane są nowymi uprawnieniami rodziców i obowiązkiem przekazywania informacji o urlopach wychowawczych kolejnym pracodawcom. Jakie informacje muszą znaleźć się w nowym świadectwie pracy?

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy (rozporządzenie Ministra Rodzinny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy). Rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian do treści świadectw, a jedynie uzupełnia je o dane dotyczące urlopów wychowawczych. Jest to powiązane z uprawnieniami rodzicielskimi, które obowiązują od 2 stycznia 2016 r.. Mają one umożliwić pracownikom korzystanie z urlopów wychowawczych i okresu ochronnego.

Rozporządzenie wymusza też komunikację pomiędzy pracodawcami w zakresie praw przysługujących danemu pracownikowi. Ułatwi to ustalenie uprawnień pracowniczych w nowym miejscu pracy.

 

Nowe dane na świadectwie pracy

Informacje zawarte w świadectwie pracy mają wpływ na przebieg zatrudnienia u nowego pracodawcy. Takimi informacjami są np. dane o wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem tj.:

  • urlopu ojcowskiego (może być wykorzystany w 2 częściach do ukończenia przez dziecko 2 roku życia),
  • urlopu rodzicielskiego (może być wykorzystany w 4 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia),
  • urlopu wychowawczego (może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia).

 

Nowy pracodawca dowie się, czy pracownik wykorzystał ochronę pracy związanej z urlopem wychowawczym. Pracownik ma prawo do obniżenia wymiaru pracy w okresie, w którym przysługuje mu urlop wychowawczy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

W nowych wzorze świadectwa pracy pojawiły się informacje o okresach zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca będzie miał obowiązek do wykazania oddzielnie wszystkich okresów zatrudnienia. Został natomiast zlikwidowany obowiązek wystawiania świadectwa pracy po zakończeniu umowy, jeżeli ten sam pracodawca zawierał z pracownikiem kolejną umowę w terminie 7 dni od dnia zakończenia poprzedniego stosunku pracy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, pracodawca będzie miał obowiązek wskazania strony, która dokonała wypowiedzenia. Na wniosek pracownika, świadectwo pracy będzie uzupełnione o dane o wysokości, składnikach wynagrodzenia i o uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach.

 

Prostowanie i uzupełnienie treści na nowych zasadach

Rozporządzenie wprowadziło 3-dniowy termin na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje o orzeczeniu o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Termin jest liczony od dnia przedłożenia świadectwa pracy przez pracownika.

W przypadku gdy pracodawca chce zamieścić na świadectwie pracy informację o orzeczeniu o odszkodowaniu z powodu nieuzasadnionego rozwiązania pracy bez wypowiedzenia, pracownik jest zobowiązany do przekazania świadectwa pracy do poprawy w ciągu 3 dni, nie później jednak niż 3 dni od dnia wezwania przez pracodawcę.

 

Następne zamiany Prawa Pracy w 2018 r.

Przedstawienie projektu nowelizacji Prawa Pracy zostało zaplanowane na marzec 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy planuje utworzenie Kodeksu Pracy i Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy. Nowe ustawy będą odpowiedzią na zmiany na rynku pracy. Kodeksy, nad którymi praca trwa od września 2016 r., będą częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców i mają poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców. Będziemy starali się Państwa na bieżąco informować o wprowadzanych zmianach w przepisach.

Newsletter_2

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone