zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Zmiany w PIT. Projekt zmiany ustawy o PDOF.

Zmiany w PIT. Projekt zmiany ustawy o PDOF.

#GotowiNaZmiany

22 października 2018

Legislacja

Projekt ustawy o PDOF z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadza dwie istotne zmiany związane z naliczaniem wynagrodzeń i organizacją pracy działów kadrowo-płacowych. Pierwsza z nich to nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Druga zmiana dotyczy terminu przekazywania deklaracji PIT-11.


Nowe zasady poboru zaliczek i krótszy czas na sporządzenie PIT-11


Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o PDOF z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadza dwie istotne zmiany związane z naliczaniem wynagrodzeń i organizacją pracy działów kadrowo-płacowych. Pierwsza z nich to nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Druga zmiana dotyczy terminu przekazywania deklaracji PIT-11.


Zaliczka według dwóch stawek PIT w miesiącu przekroczenia progu podatkowego


Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują pracodawcę do naliczania podatku w wysokości 32% dopiero w kolejnym miesiącu po przekroczeniu progu skali podatkowej. Oznacza to, że jeśli pracownik osiągnie dochody przewyższające kwotę 85 528 zł w trakcie miesiąca, to należna zaliczka PIT za cały ten miesiąc jest jeszcze naliczana według stawki 18%.


Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca będzie zobowiązany już w miesiącu przekroczenia progu podatkowego naliczyć zaliczkę na PIT według dwóch stawek podatkowych:

  • 18% od części wynagrodzenia nieprzekraczającej progu skali podatkowej,
  • 32% podatku od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Projektowana zmiana spowoduje zwiększenie wysokości zaliczek PIT odprowadzanych przez pracodawców w skali roku, jak również wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto pracowników.


Zaprzestanie odliczania kwoty wolnej już od miesiąca otrzymania oświadczenia


Projekt zmiany ustawy o PIT przesuwa również o miesiąc moment zaprzestania odliczania kwoty wolnej od podatku, jeśli podatnik złoży pracodawcy oświadczenie o przekroczeniu progu skali podatkowej. Dotychczas pracodawca był zobowiązany do zaprzestania odliczeń od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone oświadczenie. Według projektu od 1 stycznia 2019 r. powinien zaprzestać odliczeń w miesiącu otrzymania oświadczenia. Przesunięcie na kolejny miesiąc będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy płatnik nie miał możliwości w miesiącu otrzymania pobrać zaliczki bez takiego potrącenia.


Tylko miesiąc na przygotowanie PIT-11 i PIT-8c


Kolejną istotną zmianą jest skrócenie o miesiąc czasu na przygotowanie przez działy kadrowo-płacowe deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-8c. Według obecnie obowiązujących przepisów pracodawcy wysyłający deklaracje drogą elektroniczną mają czas na przygotowanie deklaracji podatkowych dla pracowników do końca lutego kolejnego roku. Projekt zmiany ustawy przewiduje nowy termin: 31 stycznia następnego roku.


Uwaga: termin na przesyłanie deklaracji PIT do pracowników i zleceniobiorców według projektu pozostanie bez zmian – czyli do końca lutego następnego roku.


Deklaracje wyłącznie elektronicznie


Kolejną projektowaną zmianą jest brak możliwość składania deklaracji w formie papierowej, bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie deklaracje związane z rozliczaniem podatkowym zatrudnionych osób mają być przesyłane drogą elektroniczną.


Jak przygotować firmę do zmiany po zatwierdzeniu projektu?

  • Zmiana sposobu naliczania zaliczki na podatek dochodowy PIT wymaga dostosowania programów płacowych do nowych regulacji
  • Warto poinformować pracowników o zmianie zasad poboru zaliczki i jej konsekwencjach z punktu widzenia pracownika. Naliczenie wyższego podatku już w miesiącu przekroczenia progu skali podatkowej będzie oznaczać dla pracownika niższe wynagrodzenie za ten miesiąc, ale z kolei rozliczenie roczne nie będzie się wiązało z koniecznością dopłaty podatku.
  • Obowiązek zmiany zasad potrącania kwoty wolnej już od miesiąca. w którym płatnik otrzymał oświadczenie podatnika, wymaga sprawnego obiegu dokumentów w firmie.
  • Skrócenie czasu na przygotowanie druków PIT-11 i PIT-8c do jednego miesiąca będzie wymagało rozplanowania czasu pracy w dziale kadrowo–płacowym w miesiącu styczniu.

Termin wejścia w życie


Przedstawione przepisy o zmianie ustawy o PIT mają obecnie status projektu. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów ustalono na 1 stycznia 2019 r.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/