zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

07 grudnia 2015

Zmiany w przepisach kadrowych w 2016 roku

Od początku 2016 roku wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Część z nich dotyczy obszaru kadrowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Urlopy rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących urlopów udzielanych w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Nowelizacja kodeksu pracy (Dz.U. 2015r. poz. 1268) wprowadza zmiany w zarówno w zasadach udzielania urlopów związanych z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, jak i w wymiarach tych urlopów.

Jedną z istotniejszych zmian jest możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dotychczas prawo do tych urlopów przysługiwało jedynie pracownikowi etatowemu. W nowych przepisach prawo do urlopu przysługuje każdemu ubezpieczonemu, bez względu na tytuł ubezpieczenia. Ponadto niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego matka dziecka może przekazać nie tylko ojcu, ale również innemu członkowi najbliższej rodziny, o ile osoba ta podlega ubezpieczeniu ZUS.

Drugą istotną zmianą jest zmiana wymiaru urlopu. Łączny wymiar przysługujących urlopów pozostaje bez zmian i wynosi od 52 do 71 tygodni. Zmianie ulegnie tylko podział na poszczególne rodzaje urlopu.  Jednocześnie urlop rodzicielski będzie można wykorzystywać w częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Urlop należy wykorzystać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Weź udział w bezpłatnym webinarium, które odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w godzinach 12:30-14:00. Zapisz się już dziś!

  • Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

Od 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczących umów cywilnoprawnych. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2014r. poz. 1831) wprowadza zmiany w naliczaniu składek ZUS za osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Obecnie osoba  pracująca wyłącznie na umowy cywilnoprawne, jeśli zawarła więcej niż jedną umowę, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy zawartej najwcześniej. Z tytułu pozostałych umów cywilnoprawnych podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich umów.

Od stycznia 2016r. o objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym będzie decydować wysokość łącznej podstawy wymiaru składek społecznych osiągnięta w danym miesiącu. Jeśli osoba będzie zawierać więcej niż jedną umowę cywilnoprawną i łączna podstawa wymiaru składek społecznych z tytułu tych umów będzie niższa od kwoty płacy minimalnej (1850 zł w roku 2016), to wszystkie umowy zostaną objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Jeśli natomiast podstawa wymiaru składek społecznych w danym miesiącu z tytułu pierwszej z tych umów przekroczy kwotę płacy minimalnej, to obowiązkowym ubezpieczeniem  społecznym zostanie objęta tylko ta umowa, a pozostałe będą objęte dobrowolnym ubezpieczeniem.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat oskładkowania umów cywilnoprawnych? Weź udział w bezpłatnym webinarium, które odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w godzinach 10:00-11:30. Zapisz się już dziś!
  • Rewolucje w umowach na czas określony w 2016 roku

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie Kodeksu Pracy. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony.

Wg nowych przepisów nie będzie możliwe zawieranie długoterminowych umów o pracę. Maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas określony wyniesie maksymalnie 33 miesiące. Dotyczyć on będzie również przypadków zawierania kilku umów o pracę między tymi samymi stronami stosunku pracy. 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady, wg której pracownik i pracodawca będą mogli zawrzeć tylko trzy umowy o pracę na czas określony. Zawarcie czwartej umowy będzie uznane za zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony. Zgodnie z nowelizacją nie będzie miało znaczenia, jaki okres upłynął pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zmian w umowach o pracę na czas określony? Weź udział w bezpłatnym webinarium, które odbędzie się 18 grudnia 2015 roku w godzinach 10:00-11:00. Zapisz się już dziś!
Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone