zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

20 października 2018

Legislacja

Rozporządzenie w sprawie wydawania świadectw pracy oraz znowelizowana ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców użytkowników i agencje zatrudnienia. Dają także dodatkowe przywileje pracownikom tymczasowym.


Przepisy, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadzają szereg zmian w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych. Podstawową zmianą jest ograniczenie czasu zatrudnienia takiego pracownika do 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Dodatkowo przestrzeganie tego limitu ma poświadczyć prowadzona ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych. Ma ona zawierać informacje o dacie rozpoczęcia pracy tymczasowej oraz jej zakończenia w okresie obejmującym 36 miesięcy, ale także musi być przechowywana przez kolejne 3 lata. Zmiana przepisów eliminuje możliwość obejścia limitu zatrudnienia poprzez zatrudnianie pracownika naprzemiennie na umowę o pracę i umowy cywilno-prawne, czy też poprzez zatrudnianie tej samej osoby za pośrednictwem różnych agencji zatrudnienia. Nowe przepisy uniemożliwiają także zatrudnianie pracowników tymczasowych w miejsce osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zakaz ten dotyczy okresu trzech miesięcy od ustania stosunku pracy i dotyczy przypadków zwolnienia pracownika z przyczyn nie leżących po jego stronie.


Nowe obowiązki pracodawców i agencji zatrudnienia


Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania przez pracodawcę użytkownika do agencji zatrudnienia informacji o zasadach i regulaminach wynagradzania. Przepis ten ma zapewnić pracownikom tymczasowym wynagrodzenie na poziomie zbliżonym do etatowych pracowników danego pracodawcy użytkownika.


Po raz kolejny w tym roku został zmieniony także wzór świadectwa pracy. Poza wprowadzoną od 1 stycznia informacją o urlopach związanych z rodzicielstwem, od początku czerwca na świadectwach pracy ma znaleźć się informacja zawierająca nazwy pracodawców i okresy świadczenia pracy tymczasowej. Warto pokreślić, że zmiana wzoru świadectwa pracy dotyczy tylko agencji zatrudnienia.


Istotną zmianą jest wprowadzenie dodatkowej ochrony dla kobiet w ciąży – pracownic tymczasowych. Zmiana przepisów spowoduje automatyczne przedłużenie umowy pracownicy, która jest zatrudniona na okres dłuższy niż 2 miesiące, a umowa wygasłaby po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Umowa taka musi zostać przedłużona do dnia porodu. W ten sposób pracownice tymczasowe w ciąży zyskały prawa podobne, jak kobiety pracujące na etacie.


Do 30 tys. zł kary za naruszenie przepisów


Pracodawcy użytkownicy i agencje zatrudnienia, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów, podlegają karom finansowym. Zapisy znowelizowanej ustawy przewidują kary w wysokości od 1 do 30 tysięcy zł. Wśród wykroczeń wymieniane są zarówno przekroczenie ustalonego przepisami limitu czasu zatrudnienia pracownika, jak również zatrudnienie pracownika wbrew ograniczeniom wynikającym z rodzaju powierzonej pracy. Ponadto pracownicy użytkownicy mogą być ukarani za brak przewidzianej przepisami ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego lub uniemożliwienie takiemu pracownikowi wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/