zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Zniesienie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających

Zniesienie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających

05 czerwca 2018

Zniesienie limitu składek ZUS dla najlepiej zarabiających – co oznacza dla firm i czy termin 1 stycznia 2019 r. jest realny?

Zmiana przepisów dotyczących zniesienia ograniczenia wysokości składek ZUS dla pracowników zarabiających powyżej 30-krotności średniego wynagrodzenia budzi wiele kontrowersji i pytań odnośnie do wpływu na rynek pracy. Kogo dotkną te zmiany i jaki mogą mieć wpływ na pracodawców i pracowników?


Celem wprowadzenia ograniczenia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe było zmniejszenie dysproporcji w wysokości przyszłych emerytur. Obecnie ustawodawca zmienia jednak podejście do tej kwestii. W uzasadnieniu do projektu ustawy argumentem przemawiającym za zniesieniem limitu jest redystrybucja dochodów na zasadzie solidarności społecznej. W projekcie tym jednak nie ma zapisu ograniczającego wysokość przyszłej emerytury, co oznacza, że według obecnych założeń wyższe składki znajdą również odbicie w wyższych świadczeniach emerytalnych.


Wprowadzenie nowych przepisów dotknie przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów i osoby pełniące funkcje zarządcze na stanowiskach wysokiego szczebla. Są to kluczowe zasoby ludzkie decydujące o potencjale przedsiębiorstw. Pojawia się ryzyko, że w obliczu zmniejszenia rocznych dochodów osoby te będą poszukiwały alternatywnych sposobów realizowania swojej pracy, na przykład poprzez samozatrudnienie, a w najgorszym razie zdecydują się na pracę poza granicami kraju. Jest to szczególnie niekorzystne, ponieważ wiele firm już dzisiaj zgłasza problem ze znalezieniem wysokiej klasy specjalistów, szczególnie w branżach dotyczących nowych technologii, na które zapotrzebowanie jest równie wysokie za granicą.


Z badań przeprowadzonych w Polsce przez Amerykańską Izbę Handlową wynika, że szacunkowa liczba pracowników w sektorze zaawansowanych usług biznesowych, których dotknie ta zmiana, to około 20–35 % zatrudnionych, a w sektorze B&R nawet pomiędzy 60% a 100% pracowników. Natomiast co trzecia firma biorąca udział w badaniu przeprowadzonym przez KPMG przewiduje, że wskutek tej zmiany nastąpi odpływ specjalistów z polskiego rynku pracy.e_learning

Zniesienie limitu składek ZUS odbije się nie tylko na budżecie pracownika, ale również przedsiębiorcy. Negatywne konsekwencje zniesienia limitu składek będą tym większe, im wyższe są przychody i obciążą przede wszystkim budżet przedsiębiorcy. Koszty wynagrodzenia pracownika dla pracodawcy będą rosły ze względu na konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy jednoczesnym spadku dochodu netto pracownika. Zmiana dotknęłaby wszystkich pracowników, których miesięczne wynagrodzenie brutto przekracza 10 658 zł.Jak zmieni się wynagrodzenie pracownika?

Miesięczne wynagrodzenie brutto Roczne wynagrodzenie netto w 2018 r. Roczne wynagrodzenie netto w 2019 r. Miesięczne wynagrodzenie netto w 2018 r. Miesięczne wynagrodzenie netto w 2019 r. Strata pracownika w skali roku w 2019 r. Strata pracownika %
11 000,00 zł100 459,56 zł100 459,56 zł8 371,63 zł8 371,63 zł0,00 zł0,00%
12 000,00 zł110 577,85 zł109 522,44 zł9 214,82 zł9 126,87 zł1 055,41 zł0,95%
15 000,00 zł139 991,16 zł135 535,96 zł11 665,93 zł11 294,66 zł4 455,20 zł3,18%
18 000,00 zł167 335,58 zł159 717,60 zł13 944,63 zł13 309,80 zł7 617,98 zł4,55%
25 000,00 zł226 959,76 zł214 017,64 zł18 913,31 zł17 834,80 zł12 942,12 zł5,70%

* wyliczenia w programie Sage Kadry i Płace One Payroll. Założenia: 75% wynagrodzenia objęte kosztami praw autorskich, składka wypadkowa: 1,62%, standardowa skala podatkowa, podstawowe koszty uzyskania przychodu i podstawowa ulga.Jak zmieni się koszt pracodawcy?

Miesięczne wynagrodzenie brutto Koszt wynagrodzeń pracodawcy w 2018 r. Koszt wynagrodzeń pracodawcy w 2019 r. Łączny koszt pracy w 2018 r. Łączny koszt pracy w 2019 r. Strata pracodawcy w ciągu roku w 2019 r. Strata pracodawcy %
11 000,00 zł26 967,60 zł26 967,60 zł158 967,60 zł158 967,60 zł0,00 zł0,00%
12 000,00 zł27 677,75 zł29 419,20 zł171 677,75 zł173 419,20 zł1 741,45 zł1,01%
15 000,00 zł29 178,95 zł36 774,00 zł209 178,95 zł216 774,00 zł7 595,05 zł3,63%
18 000,00 zł30 680,15 zł44 128,80 zł246 680,15 zł260 128,80 zł13 448,65 zł5,45%
25 000,00 zł34 182,95 zł61 290,00 zł334 182,95 zł361 290,00 zł27 107,05 zł8,11%


Projekt ustawy w styczniu 2018 r. został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, ale do dziś nie ma jeszcze stanowiska w tej sprawie. Główny zarzut dotyczył terminu wdrożenia nowych przepisów niezgodnego z przyjętym standardem legislacyjnym. Przeciwnicy tej zmiany w kontekście konstytucji powołują się przede wszystkim na wolność obywatelską, która przejawia się również w prawie do dysponowania swoim wynagrodzeniem. Celem ubezpieczenia emerytalnego jest zabezpieczenie przed brakiem środków na utrzymanie po zakończeniu aktywności zawodowej, a wartość składek odprowadzona od wysokości 30-krotności średniego wynagrodzenia już ten cel spełnia.


Za przesunięciem wdrożenia tej zmiany w czasie opowiada się Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz, ze względu na obawy co do odpływu specjalistów z innowacyjnych branż. Mają one decydujący wpływ na rozwój gospodarki, więc być może właśnie to zagrożenie spowoduje zmianę podejścia ustawodawcy do projektu.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował gotowość swoich systemów informatycznych do wdrożenia zniesienia limitu składek ZUS od stycznia 2019 r. Pozostaje więc czekać na dalsze decyzje Trybunału Konstytucyjnego i polskiego rządu.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r. znajduje się na stronach Sejmu RP.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone