zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 grudnia 2016

ZUS i fiskus skutecznie wymienią się danymi i podatnikach


Od 5 listopada 2016 r. obowiązuje ustawa zmieniająca przepisy dotyczące funkcjonowania urzędów i izb skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autorzy nowelizacji argumentują, że celem wprowadzonych regulacji jest zapewnienie możliwości sprawnej wymiany informacji pomiędzy ZUS a Ministerstwem Finansów.


Zdaniem ustawodawcy sprawna wymiana danych o podatnikach między ZUS a fiskusem jest niezbędna do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych. Pomoże także obu instytucjom w weryfikacji własnych danych dotyczących podatników i osób ubezpieczonych.

ZUS i Ministerstwo Finansów chcą wiedzieć więcej o podatnikach

Dane podatników i ubezpieczonych zgromadzone w ZUS i Ministerstwie Finansów mają zostać powiązane dzięki nadaniu im unikalnych identyfikatorów numerycznych. Ma to umożliwić prowadzenie analiz sytuacji dochodowej ubezpieczonych i podatników. Wymiana informacji między obiema instytucjami ma też umożliwić pełną analizę sytuacji dochodowej podatników i ubezpieczonych. Dzięki takiej współpracy ZUS zyska lepszy wgląd w dane dotyczące osób uprawnionych lub ubiegających się o świadczenia.

Przed nowelizacją ZUS i MF mogły wymienia się informacjami w postaci anonimowych, zagregowanych zbiorów danych statystycznych. Obie instytucje działały wówczas na podstawie art. 82b par. 1 ordynacji podatkowej, który przewidywał m.in. nieodpłatną współpracę organów administracji państwowej w zakresie udostępniania informacji (także w sprawach indywidualnych). Regulacje te pozostawały jednak bardzo ogólnikowe; nie wyznaczały np. konkretnych danych, które mogły być przekazywane. Nie były określone dokładne obowiązki i czynności, zarówno po stronie organu, który zwracał się z prośbą o udzielenie informacji, jak i po stronie urzędu, który je przekazywał.

Jakie dane o podatnikach będą przekazywane?

Teraz wymianie będą podlegały dane zindywidualizowane, takie jak numer PESEL, NIP, informacje o prawie do emerytury bądź renty, a także adres zamieszkania, wysokość i źródło osiąganych przychodów, a także wysokość płaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pozostałe informacje, które obie instytucje mogą przesyłać między sobą to identyfikator TERYT, okres rozliczeniowy, kod tytułu ubezpieczenia, podstawa wymiaru i kwota składek. Eksperci zauważają, że zmiany pomogą fiskusowi w skuteczniejszym ściąganiu podatków.

Przepisy opisywanej noweli będą obowiązywać do momentu wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w której zawarto identyczne przepisy.


Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone