zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

10 najlepszych wskazówek jak dobrze wykorzystać system ERP

10 najlepszych wskazówek jak dobrze wykorzystać system ERP

#GotowiNaZmiany

28 września 2018

Zarządzanie

Czy Twoja firma wykorzystuje najlepsze możliwości ERP? Poznaj 10 najlepszych wskazówek od firmy Panorama Consulting


Każdego roku firma Panorama Consulting publikuje raport, w którym zbiera ankiety i odpowiedzi od organizacji, które zakończyły wdrażanie ERP.


W swoim najnowszym Raporcie ERP 2018 zbadano ponad 200 firm, zarówno dużych, jak i małych, głównie w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Na podstawie tego dokumentu przygotowaliśmy rekomendacje: 10 wskazówek dotyczących strategii wdrożenia ERP.


1) Rozważ wdrożenie ERP, jeśli masz profesjonalną obsługę lub działalność sektora publicznego


Raport ERP 2018 w dużej mierze reprezentował głównie firmy produkcyjne (43% ankietowanych firm), a także firmy handlowe i dystrybucyjne. Ma to swoje uzasadnienie - systemy ERP zostały początkowo stworzone z myślą o procesach produkcyjnych i łańcuchach dostaw.


W tym roku pojawiła się jednakże większa liczba organizacji sektora publicznego korzystających z ERP. Jest to m.in. zasługą dostawców systemów oferujących aplikacje w chmurze, które obsługują coraz więcej niszowych praktyk biznesowych.


2) Podejście do wdrożeń ERP różni się w zależności od wielkości


Raport stwierdza, że ważne jest podejście do wdrożenia ERP w zależności od wielkości firmy - na przykład większe firmy powinny przyjąć bardziej strategiczne podejście i szukać rozwiązań, które będą skalować się w miarę rozwoju firmy. Mniejsze firmy mogą szukać bardziej taktycznych rozwiązań, które usprawniają niektóre podstawowe procesy.


3) Podczas planowania budżetu na wdrożenie ERP, weź pod uwagę wszystkie koszty


Przy opracowywaniu budżetu na wdrożenie ERP firmy powinny wziąć pod uwagę wszystkie koszty, a nie tylko licencje i usługi. Może to obejmować koszty wewnętrzne, takie jak czas, który pracownicy spędzają na projekt. Według danych z raportu 84% respondentów miało spodziewane lub faktyczne wydatki mniejsze niż 2% dochodu, w większości wydatki nie przekraczały 4%.


Znaczna liczba respondentów (64%) wdrażała projekty przekraczające ich budżety - jednak była to poprawa w stosunku do 74%, które przekroczyły budżet w ubiegłym roku. Głównymi przyczynami przekroczenia budżetu były nieoczekiwane problemy techniczne lub organizacyjne, nierealistycznie zaplanowane budżety projektów i dodanie nowych wymogów technologicznych.


4) Oprogramowanie jako usługa (SaaS) ERP staje się coraz popularniejsze


Znacząca część (64%) firm wybrały wdrożenia w modelu SaaS - (wzrost o 37% w stosunku do ubiegłego roku). Aby sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na rozwiązania chmurowe, dostawcy budują platformy usługowe i infrastrukturę, potencjalnie digitalizując coraz większe obszary systemów ERP, zaangażowanie pracowników, zarządzanie dostawcami i stopniowe wdrażania elementów internetu rzeczy.


Połowa organizacji zanotowała zwrot kosztów wdrożenia ERP w ciągu trzech lat. Jednak tylko 4% zanotowało zwrot kosztów w ciągu jednego roku (w ubiegłym roku było to 15%).


5) Jedną z najbardziej istotnych przyczyn wdrożenia systemu ERP jest poprawa wydajności biznesowej


Największy odsetek (64%) respondentów stwierdził, że najbardziej wymownym powodem wdrożenia systemu ERP jest poprawa wyników biznesowych Wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się także oczekiwania wyższych wzrostów przychodów (57%), zmniejszenia kapitału obrotowego (również 57%) oraz lepsza obsługa klientów (54%).


6) Konieczna jest równowaga, jeśli chodzi o dostosowanie ERP


Oprogramowanie ERP często musi być dostosowane do specyficznych warunków organizacji, aby umożliwić kluczowe funkcje biznesowe, zwiększając wydajność i zapewniając kluczowe przewagi konkurencyjne dla firm, które mogą mieć złożone systemy.


Raport Panorama Consulting ERP w 2018 roku wskazuje, że firmy dostosowują znaczną część swojego systemu ERP - 37% organizacji dostosowuje od 26% do 50% systemu do swoich indywidualnych potrzeb. Panorama doradza organizacjom, aby upewnili się, że rozumieją, w jaki sposób tego rodzaju dostosowanie wpłynie na ich strategię biznesową. Z jednej strony bowiem dostosowanie sytemu może poprawić konkurencyjność firmy, z drugiej jednakże – warto unikać nadmiernej indywidualizacji systemu z uwagi na wydłużający się czas wdrożenia i wyższe koszty.


7) Większość organizacji deklaruje od trzech do pięciu pełnoetatowych zasobów poświęconych wdrożeniu ERP


Według Panoramy liczba i rodzaje zasobów zaangażowanych w projekt ERP może znacząco wpłynąć na prawdopodobieństwo powodzenia projektu. Pracownicy ci mogą mieć rolę do odegrania w zarządzaniu zmianą organizacyjną, która obejmuje działania, takie jak zachęcanie do zakupu i przygotowywanie się na zmiany.


Tylko 42% respondentów uznało wdrożenie ERP za udane. Był to znaczny spadek w porównaniu z zeszłorocznym raportem, w którym stwierdzono, że 82% respondentów uznało swoje projekty za udane.


8) Wybierz ERP, aby ulepszyć wszystkie procesy biznesowe, a nie tylko niektóre


Tylko 49% respondentów zadeklarowało, że dzięki wdrożeniu ERP poprawiło wszystkie procesy biznesowe, co stanowi spadek o 26% w stosunku do zeszłego roku. Ważne jest, aby firmy czerpały jak największą wartość ze swojej inwestycji w ERP, jednak według Panoramy nie zawsze tak się dzieje.


Zazwyczaj firmy powinny dążyć do realizacji wielu korzyści biznesowych związanych z ERP poprzez wdrożenie, co może oznaczać stworzenie biznes case, wskaźników wydajności lub planu realizacji korzyści. Nie pomoże to po prostu w powiększaniu zakresu, ale może pomóc w określeniu, czym jest sukces, zmierzyć go, ustalić priorytety punktów bólu i szukać okazji do poprawy.


9) Upewnij się, że odpowiednio zaplanowałeś budżet w inwestycję w ERP


Zgodnie z raportem ERP z 2018 r. 64% projektów ERP przekroczyło budżet organizacji. Trzy główne powody przekroczenia projektu to nieprzewidziane problemy techniczne lub organizacyjne, nierealistyczne początkowe budżety projektów lub dodanie wymagań technologicznych.


Panorama zaleca firmom przeprowadzenie właściwej oceny prawidłowych systemów ERP w celu ustalenia dokładnego zakresu projektu. Dobrym podejściem byłoby rozważenie rozwiązań ERP, które są elastyczne i wystarczająco skalowalne, aby wspierać obecny i przyszły wzrost, dostosowując się do strategii biznesowych firmy.


10) Poświęć odpowiednią ilość czasu na znalezienie odpowiedniego partnera


Znaczna część (23%) organizacji zadeklarowało, że nie są zadowoleni ze swoich dostawców systemów ERP. Panorama sugeruje by wybierając dostawcę kierować się takimi kryteriami jak:

  • Doświadczenia dostawcy z oprogramowaniem, które sprzedają
  • Czy kultura organizacyjna dostawcy pasuje do twojej organizacji
  • Możliwość prowadzenia lub wspierania projektu
  • Częstotliwość i jakość interakcji

Jeżeli współpracujesz z dostawcą oprogramowania, który jest dobrze zarządzany i ma jasno określone oczekiwania, istnieje szansa, że będzie to efektywna droga do uzyskania dokładnie tego, czego potrzebujesz pod względem korzyści biznesowych i efektywności kosztowej.pokonaj bariery

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/