zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Jak rozliczyć zasiłek chorobowy z umowy-zlecenia?

Jak rozliczyć zasiłek chorobowy z umowy-zlecenia?

20 października 2018

Zarządzanie

Rozliczenie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych zleceniobiorcy nadal przysparza pracownikom działów kadr wielu wątpliwości. Różni się ono bowiem w istotny sposób od rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Na co należy zwrócić uwagę?


Płatnikiem wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych w przypadku zleceniodawcy jest pracodawca, jeśli jest uprawniony do wypłaty świadczeń, lub ZUS. Zleceniobiorca będzie może skorzystać z prawa do zasiłku jedynie wówczas, gdy złożył zleceniodawcy wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Prawo do zasiłku uzyska on dopiero po okresie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia licząc od daty złożenia wniosku, bowiem nie można zgłosić pracownika do ubezpieczenia wstecz. Okres wyczekiwania nie obejmuje jednak zleceniobiorców, którzy podlegali ubezpieczeniu chorobowemu, a przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub gdy dłuższa przerwa wynikała z przebywania na urlopie wychowawczym lub odbywania czynnej służby wojskowej. Okres ten nie dotyczy także absolwentów zatrudnionych przed upływem 90 dni od ukończenia szkoły. Prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego przysługuje zleceniobiorcy bez okresu wyczekiwania.


Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie mogą się jednak zgłosić osoby, dla których umowa zlecenie nie jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych, np. studenci przed ukończeniem 26 roku życia lub osoby zatrudnione z wynagrodzeniem co najmniej równym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.


Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem a zasiłek chorobowy


Jeśli umowa-zlecenie z własnym pracownikiem rozpoczęła się w miesiącach poprzedzających okres choroby i trwa nadal w okresie niezdolności do pracy lub umowa-zlecenie trwa bez przerwy, bądź przerwa między kolejnymi umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy, wówczas aby ustalić wysokość zasiłku chorobowego należy zsumować wynagrodzenia zarówno z umowy o pracę, jak i umowy-zlecenia. W przypadku, gdy umowa-zlecenie kończy się przed rozpoczęciem niezdolności do pracy, nie jest uwzględniana w podstawie zasiłku chorobowego. Jeśli umowa zakończy się w trakcie trwania choroby, zostaje wyłączona z podstawy zasiłku od dnia następującego po dniu jej zakończenia.


Zaliczka na podatek dochodowy


Istotną różnicą w przypadku zasiłków dla zleceniobiorców jest rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego zasiłku dla zleceniobiorcy. Zleceniodawca nie odprowadza jej, bowiem jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w odniesieniu do dochodów z innych źródeł (np. zasiłku chorobowego) nie jest płatnikiem.


Raporty ZUS a zasiłki zleceniobiorców


Przedsiębiorca, który sam wypłaca zasiłki powinien uwzględnić zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy na deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy „zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego”. Informacja o zwolnieniu powinna być zawarta w raporcie za miesiąc, w którym wypłacono zasiłek wraz z podaniem kwoty wypłaty.


Jeśli zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków składa deklarację ZUS RSA bez podawania kwoty zasiłku w miesiącu, w którym zleceniobiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim. W przypadku, gdy zleceniobiorca w trakcie miesiąca otrzymał także wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia, wówczas należy wykazać go w deklaracji ZUS RCA z podaniem kwoty wypłaconych mu środków.


Zasiłek zleceniobiorcy a deklaracja PIT


Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie oraz zasiłek chorobowy są uznawane za przychody z różnych źródeł, należy rozliczać je na różnych deklaracjach podatkowych. Wynagrodzenie za świadczone usługi należy wykazać na druku PIT-11, zaś wysokość zasiłku chorobowego z tytułu umowy-zlecenia przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć w deklaracji PIT-8c.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/