zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

04 listopada 2017

Jeden przelew do ZUS w 2018 roku – korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorcy


Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą płacić za zobowiązania ZUS jednym przelewem bankowym na swoje indywidulane numery rachunków. Ta zmiana z jednej strony ma na celu ułatwienie rozliczania składek na kontach płatników, ale z drugiej niesie za sobą pewne zagrożenia dla przedsiębiorcy.

 

Zasadniczym celem wprowadzonej zmiany jest usprawnienie rozliczeń między płatnikami a ZUS – z pewnością możliwość rozliczania wpłat płatnika przy nadawaniu pierwszeństwa najstarszym zobowiązaniom usprawni pracę ZUS, jednak po strone przedsiębiorcy może spowodować wiele niedogodności.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy

Wpłata będzie widoczna na koncie klienta znacznie szybciej – obecnie czas pomiędzy realizacją przelewu przez firmę a momentem, kiedy wpłata jest rozliczona na portalu PUE ZUS, zazwyczaj wynosi kilka dni. ZUS deklaruje, że wprowadzenie płatności na specjalnie wyodrębnione w tym celu rachunki przedsiębiorców znacznie skróci ten okres. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to istotne, ponieważ niedopłaty na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pozbawiają przedsiębiorcę uprawnień do zasiłku chorobowego. Przyspieszenie procesu może sprawić, że wpłata będzie widoczna, zanim upłynie ostateczny termin zapłaty składek ZUS i przedsiębiorca będzie miał możliwość zweryfikowania salda na swoim koncie i dopłaty brakującej kwoty dzięki informacji uzyskanej z podglądu konta PUE ZUS.

Zagrożenia dla przedsiębiorcy

Przeprowadzenie przez ZUS zmiany na tak duża skalę niesie ze sobą ryzyko wystąpienia błędów, zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania nowego rozwiązania – w interesie przedsiębiorcy będzie kontrolowanie zapisów na swoim koncie jako płatnika składek i interwencja w razie potrzeby – wyjaśnienie niezgodności na koncie płatnika po jakimś czasie może być dużym wyzwaniem.

Trudność w udowodnieniu, że płatność została zrealizowana, będzie wynikać z różnego rozdysponowania wpłat przez przedsiębiorcę i system ZUS. Z tego względu wskazane jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie salda na koncie płatnika na koniec 2017 r. w celu potwierdzenia przez ZUS stanu wyjściowego na dzień wprowadzenia zmian w rozliczeniach – taki dokument z pewnością pomoże w przypadku ewnetualnych przyszłych rozbieżności w saldzie konta.


Wypróbuj narzędzie, które szybko i łatwo obsługuje jeden przelew do ZUS

One-payroll


Zaświadczenia o niezaleganiu jako zabezpieczenie

Zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy będą również zaświadczenia o niezaleganiu – pozyskiwanie tych dokumentów stanie się łatwiejsze dzięki zrównaniu pod względem prawnym wydruków wygenerowanych za pośrednictwem platformy PUE ZUS z dokumentami wystawionymi przez ZUS.


Sprawdź poprawność otrzymanego numeru konta

Bardzo ważne jest dokonanie płatności na prawidłowy numer rachunku. Podanie błędnego numer nie będzie dla ZUS usprawiedliwieniem i powstała niedopłata będzie traktowana przez ZUS jak zaległość. Indywidualny numer rachunku powinien zawierać numer identyfikacyjny ZUS 60000002, a ostatnie 10 cyfr indywidualnego konta to numer NIP przedsiębiorcy. Każda firma ma również możliwość zweryfikowania numeru indywidualnego rachunku w dowolnej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

Odpowiedni numer rachunku możesz także znaleźć w serwisie www.eskladka.pl


Problem płatników zadłużonych

ZUS rozpocznie rozliczanie zapłaconych składek od najstarszego zadłużenia oraz odsetek. Dopiero po rozliczeniu zaległości będzie rozliczać wpłaty przedsiębiorcy z bieżącymi składkami. Oznacza to, że płatnicy składek, którzy mają zaległości z lat wcześniejszych i opłacają składki na bieżąco, nie będą już mogli korzystać np. z ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie będą mieli opłaconej ostatniej składki. Jeśli ZUS rozliczy część wpłaty na odsetki, może się również okazać, że przedsiębiorca nie ma w pełni opłaconej składki na ubezpieczenie chorobowe i w związku z tym utraci uprawnienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na okres 90 dni.

Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy w takiej sytuacji może być wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty – dzięki temu spłata zadłużenia nie będzie realizowana z wpłat na bieżące zobowiązania wobec ZUS i pozwoli uniknąć wielu komplikacji.

 

 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone