zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Kiedy dofinansowanie wypoczynku pracownika podlega składkom ZUS i opodatkowaniu?

Kiedy dofinansowanie wypoczynku pracownika podlega składkom ZUS i opodatkowaniu?

20 października 2018

Zarządzanie

Sezon urlopowy to jeden z okresów, w którym pracodawcy częściej mogą wspierać pracowników dofinansowaniem wypoczynku. Nie zawsze jednak takie wsparcie będzie zwolnione ze składek ZUS i opodatkowania podatkiem dochodowym. Kiedy należy uwzględnić je jako przychód pracownika?


Pokrycie części kosztów wypoczynku pracownika może być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub środków obrotowych firmy. W zależności od źródła finansowania wypłata środków może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i składkom ZUS.


Kiedy pracodawca jest zobowiązany do stworzenia ZFŚS?


Nie wszyscy pracodawcy muszą prowadzić fundusz na działalność socjalną. Od 2017 roku tworzenie ZFŚS jest obowiązkiem pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty (wcześniej przepis dotyczył firm zatrudniających już 20 pracowników). W niektórych przypadkach jednak pracodawca zobowiązany jest do utworzenia funduszu na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Przepisy dają także możliwość rezygnacji z funduszu, jednak jest to obwarowane pewnymi warunkami.


Poza środkami z funduszu pracodawca może sfinansować część wydatków na wypoczynek pracowników ze środków obrotowych firmy. Jednak takie dofinansowanie uznawane jest za przychód pracownika i podlega opodatkowaniu oraz składkom ZUS.


Zwolnienie dofinansowania ze składek ZUS i podatku dochodowego


O zwolnieniu dofinansowania wypoczynku pracownika ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz obowiązku opodatkowania decyduje źródło wypłaconych środków. Dopłaty finansowane z funduszu są zwolnione w całości ze składek na ZUS, jednak ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje jedynie do kwoty 380 zł w skali roku. Jeśli pracownik wykorzysta limit zwolnienia z podatku w danym roku korzystając z wypłat na inne cele, wówczas pracodawca jest zobligowany odprowadzić podatek dochodowy od całej kwoty dofinansowania. Finansując świadczenie ze środków obrotowych przedsiębiorstwa należy całą kwotę wypłaty wykazać zarówno jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jak i przychód podlegający opodatkowaniu.


Istotną kwestią w przypadku dofinansowania wypłacanego z ZFŚS jest przestrzeganie zapisów ustawy. Wskazują one wyraźnie, że przyznanie i wysokość wypłaty środków z funduszu należy uzależniać od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Co ważne, zasady i warunki udzielania wsparcia muszą być zawarte w regulaminie funduszu. Jego treść uzgadniania jest ze związkami zawodowymi lub wybranym przedstawicielem pracowników, który będzie reprezentował ich interesy w sytuacji, gdy nie funkcjonuje w przedsiębiorstwie organizacja związkowa. Wynika stąd, że dofinansowanie powinno być udzielane indywidualnie z uwzględnieniem przepisów regulaminu oraz sytuacji pracownika.


Dofinansowanie kolonii dzieci pracowników


W przypadku dopłaty do wyjazdów wypoczynkowych dzieci pracowników przepisy ustalają podobne zasady. Finansowanie z funduszu zwolnione jest ze składek, a także z podatku dochodowego. Jeśli firma zdecyduje się dopłacić do kolonii dzieci ze środków obrotowych firmy, to musi kwotę dopłaty uwzględnić w podstawie składek ZUS, natomiast do kwoty maksymalnie 760 zł rocznie takie dofinansowanie zwolnione jest z podatku dochodowego.


Należy jednak pamiętać, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wiek dziecka nieprzekraczający 18 lat, a organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji kolonii, wczasów, obozów i zimowisk. Dodatkowo warto zadbać o uzyskanie potwierdzenia wieku dzieci, których dotyczy dofinansowanie oraz informacji o organizatorze wyjazdu, aby nie narazić się na zarzut niewłaściwego rozliczenia przychodu pracownika oraz konieczność zapłaty zaległych składek i podatku wraz z należnymi odsetkami.Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone
/*gatedcontent/